Loading...

Konkursrapport: 696 bedrifter har gått konkurs så langt i år

Ferske tall fra analyseselskapet Experian viser at hele 696 bedrifter (aksjeselskap) har gått konkurs så langt i år. Hvilket er en økning på 10,3 prosent sammenlignet med de to første månedene i fjor.

Bare i februar var det 411 bedrifter (aksjeselskap) som gikk konkurs eller ble tvangsavviklet. Tilsvarende tall for februar i fjor var på 345. Hvilket er en økning på 19 prosent. Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier det de siste 12 månedene har vært en økning på tre prosent i antall konkurser og tvangsavviklinger.

– Ser vi på bransjer er det interessant å se at hotell- og reiselivsbransjen hadde 31 konkurser forrige måned mot 44 i samme periode i fjor. Altså en nedgang på 30 prosent. Dette er en bransje det blir spennende å følge fremover med tanke på Corona-viruset, som dessverre kan føre til ringvirkninger og gi negative utslag på statistikken, sier han.

– Turisme fra Kina til Norge har hatt en eksplosiv vekst de siste årene. Fra 2012 har det kinesiske turismen i Norge økt fra 1,7 prosent til å utgjøre mellom seks og syv prosent. Da sier det seg selv at utreiseforbudet i Kina vil få konsekvenser for den norske reiselivsnæringen, sier han videre.

Flest konkurser i bygg- og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen har hatt den største økningen i antall konkurser hittil i år med 18,1 prosent. Bare i februar var det 105 bedrifter i denne bransjen som enten gikk konkurs eller ble tvangsavviklet.

– Dette er en bransje med høy konkurranseintensitet, prispress og lave driftsmarginer som vi over tid har sett slite, sier Per Ivar Kristiansen.

Stabil varehandel

Også varehandelen hadde en liten økning i antall konkurser i februar sammenlignet tilsvarende måned i fjor.

– Selv om vi ser en liten økning i antall konkurser februar mot februar, så har det faktisk vært en liten nedgang i antall konkurser når vi ser på de siste 12 månedene. Dette er utvilsomt en bransje under press og som har en stor omstillingsprosess foran seg, så det er overraskende å se at det har vært såpass stabilt, sier Per Ivar Kristiansen.

Fylkesvise konkurser

I Oslo og Viken var fylkene med flest konkurser og tvangsavviklinger i februar med 90 og 87 i respektiv rekkefølge. Under følger en fylkesvis oversikt over antall konkurser og tvangsavviklinger i februar.

  • Oslo: 90 konkurser
  • Viken: 87 konkurser
  • Vestfold og Telemark: 35 konkurser
  • Agder: 21 konkurser
  • Rogaland: 41 konkurser
  • Vestland: 39 konkurser
  • Møre og Romsdal: 18 konkurser
  • Trøndelag: 36 konkurser
  • Nordland: 12 konkurser
  • Troms og Finnmark: 15 konkurser