Loading...

Allerede utsatte bransjer i størst fare for å gå konkurs

Ferske tall fra analyseselskapet Experian viser en svak konkursoppgang på 0,9 prosent sammenlignet med fjoråret. I mars var det totalt 324 bedrifter (aksjeselskap) som måtte sette kroken på døra. Hvilket er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med mars 2019.

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier det er flere faktorer som gjør at konkursene lar vente på seg. Han påpeker blant annet at Skatteetaten for tiden er tilbakeholdne med å fremme konkursbegjæringer.

– I tillegg har antall permitteringer økt dramatisk. Mange bedrifter gjør det de kan for å ri av stormen i håp om at tiltakspakkene kan løfte dem ut av konkursfaren. Siden tiltakene ble innført 12. mars har det kommet inn totalt 336 000 søknader om dagpenger, hvorav 90 prosent gjelder dagpenger knyttet til permitteringer. Men det er nok en fare for at vi er i periode hvor det er stille før konkursstormen, sier han.

Utsatt overnattings- og serveringsbransje

Det er ingen hemmelighet at overnattings- og serveringsbransjen er under et ekstremt press. 48 aksjeselskaper i denne bransjen gikk konkurs i mars, hvilket er en økning på ni prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Men ser vi på tallene totalt har det kun vært en økning på to prosent hittil i år.

– Her er jeg redd vi vil se en rekke konkurser i tiden som kommer, da vi ikke har sett langtidseffektene av koronakrisen. Statistikk fra NAV som er publisert 1. april, viser at denne bransjen topper andelene lønnstakere som har søkt om dagpenger som et resultat av permitteringer. Siden 9. mars har det vært en økning på 53 prosent, mens tilsvarende tall for alle bransjer samlet er på ti prosent, sier han.

En analyse gjennomført av Experian basert på siste regnskapstall for AS/ASA fra 31.12.2018 til i dag viser at hele 30 prosent av bedrifter i overnattings- og serveringsbransjen hadde en likviditetsgrad én under én og en soliditet på mindre enn fem prosent.

– Det er bekymringsfullt at dette er bransjens utgangspunkt før den reduksjonen i aktivitetsnivået vi nå ser. Dessverre kan økningen vi ser i mars bare være starten på det vi har i vente.

Færre varehandelskonkurser

I kategorien varehandel har det vært 244 konkurser så langt i år, hvilket betyr en nedgang på ni prosent. I mars var det 76 bedrifter (AS) som gikk konkurs, noe betyr en nedgang på 20 prosent. Per Ivar Kristiansen påpeker at det er verdt å merke seg at mars i fjor var en av de svakeste månedene for denne bransjen.

– Basert på nevnte statistikk fra NAV ligger også varehandelen godt over snitt hvor hele 20 prosent av lønnstakerne har søkt om dagpenger som følge av permitteringer. Tall fra vår analyse viser at 15 prosent av alle aksjeselskap i denne bransjen hadde en likviditetsgrad én under én, og en soliditet på mindre enn fem prosent, sier han.

– Nedgangen i antall konkurser skyldes nok også her faktorene som er nevnt innledningsvis. Men det er viktig å påpeke at det også er bransjer hvor omsetningen har økt. Men det ikke til å skyve under en stol at vi ser med bekymring på fremtiden, da det også i denne bransjen var en rekke bedrifter som var dårlig stilt før smitten kom til landet og myndighetenes tiltak ble iverksatt, legger han til.

En annen faktor som spiller inn er at de tradisjonelle bedriftene i varehandelssegmentet opplever en gradvis økning i konkurransen fra nettbutikker. Myndighetenes tiltak, stengte kjøpesentre og frykten for å bli smittet setter ytterligere press på bransjen.

– En av langtidseffektene kan være at mange som før foretrakk fysiske butikker i større grad introduseres for netthandel, sier Per Ivar Kristiansen.

Utsatte fylker

Noen fylker er mer utsatt enn andre med tanke på kommende konkurser. For eksempel er Nordland det fylket med størst prosentvis andel bedrifter i overnattings- og serveringsbransjen, mens Viken er det fylket med flest bedrifter innen varehandel. Agder der det fylket som har høyest andel bedrifter innen bygg og anlegg.

– Det er klart fylkene med flest bedrifter i bransjer som er truet kan oppleve flere konkurser og permitteringer enn fylker med større andel bedrifter i andre bransjer, avslutter Per Ivar Kristiansen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Salgsdirektør i Experian, Per Ivar Kristiansen, mobil +47 930 09 713