Loading...

8 tips til din kredittstrategi i krisetider

Vi lever i en tid med store globale endringer og enorm økonomisk usikkerhet. Kommersiell motstandskraft må til for å opprettholde det beste forsvaret. Men hvordan?

Mens vi alle prøver  å forstå, reagere og lære fra en verden i stor endring, så finnes det varslingssystemer som gir en pekepinn på den økonomiske tilstanden. Noe som kan bidra til å forhindre kriminalitet og lettere redusere risiko. Det er viktigere enn noen gang å tilpasse seg markedet og eventuelle forstyrrelser.

Experian analyserer kontinuerlig bransjer og bedrifter i hele verden. Basert på dette har vi utviklet noen råd for å bevare kundeporteføljen, skaffe nye kunder og opprettholde fokus på kjernevirksomheten.

Tips 1: Utvikling av fleksible kredittstyringsstrategier 

For utlånere av kreditt byr de nye markedsendringene på utfordringer. Tradisjonelle statistiske scoremodeller benytter i stor grad informasjon fra regnskap for bedrift og skatteinformasjon for person. Slik informasjon har et naturlig tidsetterslep. Industrisegmenter rammes i forskjellig grad og noen indikatorer er viktigere enn før i en kredittvurdering. Nå er det viktig å ha fokus på å utvikle utlånsstrategier som sikrer riktige kredittgrenser. Å bestemme den beste kredittgrensen i dagens situasjon, både på søknadstidspunktet og underveis i kundeforholdet kan være vanskelig. Heldigvis finnes det skalerbare løsninger for å opprettholde beslutninger som støtter oppom virksomhetens eksponering og risiko.

Les mer om hvordan vi kan bistå din bedrift med skalerbare løsninger her.

Tips 2: Hold porteføljene dine oppdatert ved hjelp av oppdaterte data, overvåking og analyse  

Når det uventede skjer så å si daglig, er det viktigere enn noen gang å bruke tilgjengelig data i forretningsstrategien. Det er alltid viktig å holde seg oppdatert på endringer i næringslivet. Når uventede hendelser utspiller seg, blir det å ha god oversikt over dine kundeforhold for å redusere risiko for tap og holde seg oppdatert på endringer viktig. I situasjonen vi står ovenfor nå med mye endringer og uforutsigbarhet i næringslivet kan det være vanskelig å få oversikt og holde kundeporteføljen oppdatert. Ved å overvåke kundeporteføljen din kan du få kontinuerlig oppdateringer på viktige endringer hos dine forretningsforbindelser.  

Med andre ord, data som kan hjelpe deg og dine kunder med å ta riktige beslutninger. Les mer om hvordan Experian kan hjelpe deg å holde dine data oppdatert her

Tips 3: Ha god forståelse over den beste inndrivelsesstrategien for kundene dine.  

I tiden fremover er det viktig å fokus på fleksibilitet og kontinuerlig ha fokus på å finjustere inndrivelsesstrategier. Hver interaksjon med en kunde er en mulighet til å styrke kundeforholdet. Det handler om å sikre at kundefordringene er under kontroll, og at utestående krav fortsatt kommer inn. Altså må kommunikasjonskanalene for hver kunde identifiseres, men det er viktig å huske på at når betalingsvanene utvikler seg er det også mer krevende å finne en plan for hver enkelt kunde. Experian hjelper inkassobransjen med å effektivisere inkassoprosessen og maksimere gjeldsinndrivelsen ved hjelp avanserte analyser for prediksjon av risiko.  Vi hjelper selskaper med å plassere sine kunder i de riktige strategiene de har tilgjengelig. Vi gjør data om til innsikt slik at dere som bedrift skaper en prosess som er rettferdig og effektiv. Våre løsninger er fleksible og kan justeres under endrede markedsforhold

Les mer om hvordan Experian hjelper inkassobransjen her

Tips 4: KYC: Kjenner du dine kunder?   

 I tider med usikkerhet er det viktig å kjenne kundene sine. De kan være i en vanskelig situasjon, eller noen kan forsøke å utnytte at det er tunge tider. Det er viktig å vite om en ny kunde utgjør en potensiell risiko. Den nye Hvitvaskingsloven har klare retningslinjer på hva man forplikter å kontrollere om kundene sine og det er viktig at man sørger for å overholde dette i KYC prosessene sine. Hvis bedriften din ikke har de rette KYC-prosessene på plass, er du sårbar for svindel og kan stå i fare for å bryte med bestemmelsene i hvitvaskingsloven. For eksempel har reelle rettighetshavere blitt an avgjørende del av onboarding-prosessen og tilhørende KYC-prosesser. Hvis du driver finansieringsvirksomhet, må du utføre en PEP og sanksjonskontroll for å vite om en ny kunde utgjør en potensiell risiko. 

Les mer om hvordan vi hjelper kunder med KYC og AML her

Tips 5: Beskytt kundene dine mot svindel 

I disse dager ser vi at mange forbrukere shopper mer online og det er utstrakt bruk av hjemmekontor. Dette gjør forbrukere mer utsatt enn tidligere. Svindlere blir stadig mer sofistikerte og utnytter situasjonen vi nå står ovenfor. Det blir derfor viktigere enn noen gang å vie ekstra tid for å beskytte kundene, bedriften og samfunnet mot svindel. Samtidig er det viktig å opprettholde et godt tilbud og gi en god kundeopplevelse. Dette kan være en vanskelig balansegang.  Ferske tall fra Norsk senter for informasjonssikring viser at mer enn 100 000 nordmenn har opplevd å bli svindlet eller forsøkt svindlet i løpet av de siste to årene. En av årsakene er manglende gjenkjenning og identifisering. Vi skal ikke se bort fra at kriminelle ser sitt snitt til å utnytte den sårbare perioden vi nå er inne i. Det er derfor ekstra viktig å være på vakt med tanke på identitetstyveri.

Vi lanserte nylig en rapport som tar for seg tema identitetstvyeri og svindel, du kan laste ned vår nyeste (2020) Identity & Fraud rapport her

Tips 6: Ta i bruk smidige kundestrategier 

I krisetider der det økonomiske miljøet er sårbart, vil fleksible og justerbare kundestrategier være kritiske. Dårlig kundeadministrasjon skaper kostnader i form av tapte salg og muligheter. Det er viktig at du sitter med et fullstendig bilde av kunden slik at du kan skape gode kundeopplevelser, øke verdien på eksiterende kunderelasjoner, redusere churn og treffe de riktige beslutningene gjennom hele kundelivssyklusen. Det sikrer at du er i stand til å kommunisere og engasjere kundene dine, redusere eksponeringsrisiko for negativ gjeld og for å opprettholde inntektsstrømmen.  

Tips 7: Bruk innsikt og analyse for å forutsi risiko  

I usikre tider er det viktig å ha modeller på plass som kan hjelpe å tolke kompleks og skiftene informasjon. Ved å se på en kombinasjon av økonomiske prognoser og utlånspolitikk vil det gi muligheter for mer fremtidsrettet risikomodellering. Dette sikrer muligheten for å forutsi sannsynligheten for tap og sikrer konsekvente beslutninger på søknadstidspunktet. Vi i Experian hjelper bedrifter med å få bedre innsikt i egen portefølje ved å koble på finansielle nøkkeltall, industri segmenter og kredittscore. Det er også mulighet å få innsikt i hvordan din portefølje presterer sammenlignet med markedet. Vi hjelper også bedrifter med validering av eksisterende scoremodell og kredittstrategi. 

Tips 8: Få mest mulig ut av markedsinnsikt og økonomisk informasjon 

Til tross for perioder med usikkerhet, er det fremdeles mulig å bane vei for fremtidig forretningsvekst. Skap vekst ved å identifisere de mest attraktive kundene dine ved å lage en komplett oversikt over kundeporteføljen din, slik kan salgsorganisasjonen bruke tid på de beste kundene. Kanskje din beste kunde har en tvilling?  Rask, smart og rettidig innsikt gjør det enklere å lage prognoser og forberede seg på det som kommer, i morgen og i tiden som kommer.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med grunnlaget for å ta strategiske og taktiske beslutninger og tiltak som kan sikre grunnlaget for vekst i din bedrift. 

Vil du vite mer om hvordan Experian kan hjelpe deg med å håndtere kredittrisiko?

Kontakt oss her