Loading...

Koronaviruset struper nyetableringer

Nye tall viser færre nyetableringer av bedrifter enn på lenge. Sammenlignet med april i fjor har det vært en nedgang på hele 47,7 prosent.

Totalt var det 5972 nyetableringer i april, hvilket er en nedgang på 47,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er antall nyetableringer redusert med 18,3 prosent.

Størst nedgang i hotell- og restaurantbransjen

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier reduksjonen i antall nyetableringer speiler den generelle nedgangen i markedet som følge av pandemien.

– Vi er i en usikker økonomisk tid som også er synonymt med at færre tar risiko i form av å etablere bedrifter. Størst nedgang har det vært i antall nyetableringer i overnattings- og restaurantbransjen med hele 64,3 prosent når april i år sammenlignes med samme måned i fjor. Så langt i år har nedgangen for denne bransjen vært på 22,9 prosent, sier han.

I bygg- og anleggsbransjen har det april mot april vært en nedgang i antall nyetableringer på 55,5 prosent, mens den totale nedgangen så langt i år er på 17,8 prosent. Tilsvarende tall for varehandelen er på 49,7 og 18,3 prosent.

Færre går konkurs

De ferske tallene fra Experian viser fortsatt at stormen ikke har innhentet oss. I april var det totalt 243 konkurser og 131 tvangsavviklinger (aksjeselskap). Sammenlignet med samme periode i fjor utgjør dette en nedgang på 15,9 prosent, mens den totale nedgangen så langt i år er på 2,8 prosent.

– April er faktisk den måneden med færrest konkurser så langt i år. Høyst sannsynlig skyldes mye av dette Skatteetatens tilbakeholdenhet ved å fremme konkursbegjæringer. Dessverre har vi sterke grunner til å tro at konkurstallene ikke gjenspeiler  den faktiske temperaturen i realøkonomien, sier Per Ivar Kristiansen.

Tøffe tider for overnattings- og serveringsbransjen

Selv om totaltallene enn så lenge ikke viser de reelle effektene av Covid-19, er bildet mer nyansert når det sees på spesifikke bransjer. For eksempel peker overnattings- og serveringsbransjen seg ut med en kraftig økning i antall konkurser.

– Varmere tider med vårsol og påskeferie skulle tilsi at april er en måned hvor mange henter inn store deler av årsomsetningen. Noe som ikke er tilfelle i år. Sammenlignet med april i fjor er det en økning på 24,2 prosent i antall konkurser, mens oppgangen så langt i år er på 6,2 prosent. Også her er det viktig å påpeke at den faktiske situasjonen trolig er verre.Samtidig vil den gradvise gjenåpningen vi ser nå i mai være helt nødvendig for å unngå konkurs for mange i denne bransjen  sier Per Ivar Kristiansen.

Reduserte konkurser i varehandel og bygg og anlegg

I varehandelen er antall konkurser så langt i år redusert med 9,6 prosent, mens april-mot-april tallene viser en nedgang på 9,3 prosent.

– Vi ser at det er mange i denne bransjen somsliter, samtidig som noen subsegmenter opplever høyere omsetning enn normalt. Dette er en bransje det blir svært spennende å følge fremover, sier han.

I bygg- og anleggsbransjen gikk 39 aksjeselskap konkurs i april, hvilket er synonymt med en nedgang på 49,4 prosent i samme periode i fjor. Hittil i år har det vært en generell konkursnedgang på 49,4 prosent.

– Dette er en litt spesiell bransje da mange prosjekter strekker seg over tid, og at det derfor vil være et naturlig etterslep i omsetningsfall. Dersom det blir en langvarig nedgangskonjunktur med et lavere aktivitetsnivå enn normalt som følge av koronaviruset og oljeprisfallet, blir det spennende å se utviklingen fremover. Det er mulig vi vil se en økende trend i konkurser på litt lengre sikt, selv om en potensiell ekspansiv finanspolitikk fra myndighetene vil dempe deler av de negative effektene, sier han videre.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Salgsdirektør i Experian, Per Ivar Kristiansen, mobil +47 930 09 713