Loading...

Konkurser uke 26

Nye tall fra Experian viser 111 konkurser og tvangsavviklinger i uke 26.

Vi så 56 konkurser i uke 26. Det ukentlige snittet siden 25.mai har vært på 76 konkursbegjæringer. Det er tydelig at konkursene har økt siden skattemyndigheten tilbakehold konkursbegjæringer, men vi er fortsatt ikke tilbake på nivåene vi hadde i starten av året.

Det er overraskende at vi enda ikke ser tegn til konkursbølgen som vi forventer vil komme.  Er det fortsatt slik at skattemyndighetene og private kreditorer er fleksible for å finne gode løsninger for gjeldstyngede bedrifter? I så fall er dette positive nyheter som bidrar til å sikre arbeidsplasser. At så mange som mulig beholder jobbene sine bidrar til å opprettholde kjøpekraft og innenlandsk etterspør, som igjen er positivt for næringslivet og Norges økonomi.

I tillegg vil norske eksportbedrifter øke sitt konkurransefortrinn på det internasjonale markedet etter denne krisen hvis de klarer å opprettholde drift og arbeidsplasser i nedgangskonjunkturen vi nå opplever.

Vi ser spesielt en stor nedgang i Oslo og en økning i Viken og Vestlandet.