Loading...

Konkurser uke 27

Nye tall fra Experian viser at 80 aksjeselskap gikk konkurs forrige uke (uke 27). Der ukentlige snittet hittil i år ligger på 72 konkurser.

I varehandel var det flest konkurser forrige uke med 20. I bygg og anlegg og hotell- og serveringsbransjen var det hhv. 16 og 9 konkurser. Dette er det laveste antall konkurser på en uke innen hotell og servering siden månedsskiftet april mai.

Viken hadde klart flest konkurser av fylkene med 18, etterfulgt av Oslo og Vestland som begge hadde 11 konkurser.