Loading...

Uke 28: Konkurser

Nye tall fra Experian viser at 54 aksjeselskap gikk konkurs denne uken (uke 28). Der ukentlige snittet hittil i år ligger på 71 konkurser.

40 tvangsavviklinger denne uken. Både varehandel (14 konkurser), bygg og anlegg (10 konkurser) og overnatting og servering (kun 4) hadde en nedgang i konkurser sammenlignet med forrige uke. (Kommer nok flere ila mandagen som gikk konkurs denne uken). Oslo hadde flest konkurser denne uken med 15 etterfulgt av Viken og Innlandet med hhv. 10 og 9.  Ingen konkurser i Agder