Loading...

Uke 31: Konkurser

Nye tall fra Experian viser at i uke 30 økte antall konkurser fra 22 til 34. Antall tvangsavviklinger økte fra 3 til 4.  Enn så lenge i uke 31 har kun 16 AS gått konkurs. Ukentlig snitt er 68.

Det er 8 AS som har blitt tvangsavviklet denne uken. Varehandel (3) og Overnatting og servering (2) hadde en nedgang i antall konkurser denne uken, mens bygg og anlegg (5) hadde en økning.

Oslo hadde kun 1 konkurs denne uken, mens Trøndelag (5) er fylket med flest konkurser.