Loading...

Færre konkurser enn forventet

Nye tall fra analyseselskapet Experian, viser at 54 aksjeselskap ble tvangsavviklet i august og at 184 gikk konkurs. Dette er 31 færre konkurser enn i feriemåneden juli som normalt er den måneden med minst konkurser. 

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier det er nedgang på hele 32,8 prosent når tallene sammenlignes med fjorårets august-tall.

– Så langt i år har totalt 2282 aksjeselskap gått konkurs, hvilket er synonymt med en nedgang på 8,6 prosent sammenlignet 2019. Tallene er interessante med tanke på at den sesongjusterte veksten i bruttonasjonalproduktet gikk ned med 6,3 prosent i årets andre kvartal, sier han.

– Det er liten tvil om at den generelle nedgangen som bruttonasjonalproduktet vitner om skyldes pandemien og smittevernstiltak. Derfor er det interessant å se at antall konkurser likevel går ned.

Naturlig etterslep

En årsak til nedgangen kan være myndighetspakkene og mindre rettslig pågang som følge av situasjonen.

– Vi må huske at konkurser har et naturlig etterslep og at alle disse faktorene påvirker det hele og fulle bildet av situasjonen. En annen årsak kan være at kreditorer er fleksible og interesserte i å holde liv i bedrifter i håp om at økonomien normaliseres når smitteverntiltakene opphører. I tillegg kan det være at en del kreditorer befinner seg i en vanskelig situasjon, og derfor ikke har nødvendige ressurser tilgjengelig for å gå etter de som skylder, sier han videre.

Nedgang i antall nyregistreringer

Når det gjelder antall nyregistreringer av bedrifter er dette mer dyster lesing, da det er en indikator med mindre tidsetterslep på realøkonomien enn konkurstall.

– Sammenlignet med august i fjor er det en nedgang i antall nyregistreringer på 26,4 prosent. Totalt ble det registrert 1774 nye bedrifter nå i august, sier Per Ivar Kristiansen.

Færre reiselivskonkurser

En av bransjene som har fått mye oppmerksomhet som følge av Covid-19 er overnattings- og serveringsbransjen. Etter å ha sett høye konkurstall for våren og forsommeren normaliserte tallene seg i juli med ytterligere nedgang i august.

– Det er kun registrert 14 konkurser i denne kategorien i august, hvilket er en nedgang på 46,2 prosent. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er en av få bransjer som virkelig har fått kjenne pandemien på «kroppen». Hittil i år er det en oppgang på 17 prosent, og det blir nok en tøff høst for mange nå som feriesesongen er over, sier Per Ivar Kristiansen.

Nedgang for varehandel, bygg og anlegg

For varehandels- og bygg- og anleggsbransjen er det også overraskende positive tall tatt pandemien i betraktning. For varehandelen var det i august totalt 43 konkurser, hvilket er en nedgang på 46,3 prosent. I bygg- og anleggsbransjen ble det registrert 57 konkurser, hvilket er nedgang på 18,6 prosent.

Kun ett fylke med økning i antall konkurser

Sammenlignet med august i fjor er det kun ett fylke som har en prosentvis økning i antall konkurser. I august gikk 24 bedrifter konkurser i Agder, mens tilsvarende tall for august i fjor var på 20. Hvilket tilsvarer en økning på 20 prosent. Nominelt var det flest konkurser i Viken med 40 bedrifter som måtte melde pass, hvilket er en nedgang på 32,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I Oslo var det en konkursnedgang på 43,6 prosent i samme periode.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Salgsdirektør i Experian, Per Ivar Kristiansen, mobil +47 930 09 713