Sammen med Enento Group (UC i Sverige og Asiakastieto i Finland) har Experian analysert hvordan koronapandemien har påvirket det nordiske forretningsklimaet ved å sammenligne antall konkurser i mars, april og mai sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Hardest rammet er Finland og Sverige.

Pandemien har hatt en enorm innvirkning på verdensøkonomien – de nordiske landene inkludert. Enento Group og Experian har sammen sett på de samlede konkursene fra mars til mai og analysert hvordan de nasjonale tilnærmingene til pandemien har påvirket økonomien i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Flest konkurser i Finland og Sverige

Tallene viser at den største økningen i antall konkurser fant sted i Finland i april med en økning på hele 36 prosent. I Sverige var tilsvarende tall på 30 prosent. I Norge og Danmark har det derimot vært færre konkurser gjennom tilsvarende periode. Hvilket blant annet skyldes at begge lands regjeringer har lansert økonomiske støtteordninger for å redde bedrifter gjennom krisen.

Jukka Ruuska, CEO i Enento Group, sier den finske regjeringen har bidratt med økonomisk støtte til bedrifter og at det er gjort midlertidige endringer i inkassolovgivningen.

  • I Sverige er det hotell- og restaurantbransjen som har slitt mest, og her forventer vi et høyt antall konkurser i månedene som kommer. Dette er en bransje med små marginger, og mange har fått inntektene redusert med opptil 80 prosent i mars og april. Dessverre er det mange som sliter, og vi forventer at nedgangstidene vil fortsette for mange i denne bransjen fremover, sier han.

Forventer flere danske og norske konkurser

I Danmark ble domstolen påvirket av samfunnets nedstengning i form av reduserte konkursbegjæringer. Hvilket er planlagt skal gå som normalt fra juni. Det forventes derfor en økning i antall konkurser når de danske hjelpepakkene fases ut.

Overraskende nok har det ikke vært den ventede konkursøkningen i hotell- og restaurantbransjen i Danmark. Noe som sannsynligvis skyldes den danske regjeringens krisepakke.

Trendene fra Danmark sees også i Norge. På kort sikt har støttepakkene motvirket konkursoppgangen. I tillegg har mindre aktivitet i domstoler og skattemyndigheter hatt stor innvirkning på tallene. Til tross for at konkurstallene generelt er nedadgående så sliter den norske hotell- og restaurantbransjen. Tar man i betraktning de faktorene som nevnes over, kan det antas at den økonomiske situasjonen hos mange bedrifter er betraktelig verre enn hva siste måneders konkurstall tilser.

Vanskelig for hotell- og restaurantbransjen

Hotell- og restaurantbransjen ble i Sverige truffet hardt de første månedene med en økning i antall konkurser på 121 prosent i mars og på 135 prosent i april. I Norge ser vi samme tendenser. I mai var det en konkursøkning på 120 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I Finland økte konkurser i dette segmentet i mars og april, mens det gikk ned i mai. I Danmark har det derimot vært en konkursnedgang i hele perioden.

Frode Berg, administrerende direktør for Experian i Norden, sier det er interessant å se hvordan de ulike landenes håndtering av krisen har påvirket konkurstallene.

  • Vi antar at noen bransjer vil påvirkes hardere enn andre i tiden som kommer. Men det er tydelig at de offentlige støtteordningene har hatt en positiv kortsiktig effekt. Konkurser kan også gjøre at nye innovative bedrifter får plass på markedet. Hvilket er bra for den nordiske økonomien hvis vi ser langsiktig på det. Vi trenger sterke bedrifter med bærekraftige forretningsmodeller, sier han.

Om tallene

Tallene tar for seg konkurser i Norge, Sverige, Danmark og Finland i perioden mars, april og mai 2020 sammenlignet med tallene fra tilsvarende periode i fjor. Tall fra det offentlige og forsvaret er ikke tatt med.

Land/forskjell Mars April Mao
Danmark -75% -49% -10%
Finland 24% 36% -9%
Norge -26% -36% -27%
Sverige 15% 30% -1%

 

For mer informasjon, kontakt:

Rie Lindgren, Experian Nordic Marketing Manager, +45 60 43 41 44

E-post: rie.lindgren@experian.com