Dette stedet anvender informasjonskapsler (cookies) for å måle bruk, og for å gi den den beste opplevelsen. Ved å fortsette å browse på denne siden aksepterer du disse informasjonskapslene. Klikk her for å få mer informasjon, eller for å endre innstillinger for informasjonskapsler.

Personvernerklæring Experian Norge

Personvernerklæring

I Experian tar vi beskyttelse av dine personopplysninger på alvor. I denne personvernerklæringen finner du derfor informasjon om hvordan vi samler inn personopplysninger og virksomhetsopplysninger om deg og din eventuelle virksomhet, og hvordan vi behandler og lagrer disse opplysningene.

Hvem er Experian, og hvordan kan du kontakte oss?

Experian AS, Org nr. 881917122, Postboks 5275, Majorstua, 0303 Oslo, er en del av et globalt konsern, med Experian Limited som morselskap, som er børsnotert i Storbritannia. Globalt er vi det største selskapet i markedet for kreditt- og markedsinformasjon, og som kredittopplysningsselskap i Norge er vi forpliktet til å behandle person- og virksomhetsopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning om kredittopplysningsvirksomhet og personvern, herunder EUs forordning om behandling av personopplysninger (EU 2016/679, General Data Protection Regulation (heretter "GDPR") når denne er innlemmet i norsk rett.

Dersom du vil vite mer om oss kan du lese mer på www.experian.no

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen kan du gjerne ta kontakt med vårt personvernombud (Data Protection Officer, "DPO") på dponorway@experian.com

Hva slags opplysninger samler vi inn?

Når du benytter deg av våre produkter og tjenester som enten vår kunde eller som registrert person/virksomhet hos en av våre kunder, registrerer vi personopplysninger om deg for å sikre at du eller din virksomhet får en så god opplevelse som mulig.

Experians behandling av dine personopplysninger når du er kunde hos oss

Vi behandler dine personopplysninger når du som kunde bruker våre produkter og tjenester. Personopplysningene er ditt navn, telefonnummer og e-postadresse. Vi bruker denne informasjonen i forbindelse med inngåelse av en kjøpsavtale for våre produkter og tjenester og for bekreftelse av din identitet av sikkerhetsmessige grunner, før og når du får tilgang til våre produkter og tjenester. I tillegg behandler vi de overnevnte opplysningene i forbindelse med kundestøtte, dersom du før eller under kundeforholdet har spørsmål eller har problemer med innlogging til våre produkter og tjenester.

Experians behandling av dine personopplysninger når du er registrert hos oss

Vi behandler dine personopplysninger når du som registrert person eller virksomhet benytter deg av våre produkter og tjenester og når vi bekrefter din identitet i forbindelse med vår kredittopplysningsvirksomhet. Vi behandler ditt navn, ditt personnummer og din e-postadresse, og vi bruker denne informasjonen til å bekrefte identiteten din av sikkerhetsmessige hensyn før du får tilgang til den kredittinformasjon våre kunder har samlet inn om deg og/eller din virksomhet og registrert i våre produkter og tjenester. For mer informasjon om vår behandling av opplysninger i vårt kredittopplysningsselskap, se nedenfor.

Hva er behandlingsgrunnlaget for Experians behandling av dine opplysninger?

Allmenhetens interesse

Når Experian som kredittopplysningsselskap behandler og overfører dine personopplysninger i våre produkter og tjenester som behandlingsansvarlig, skjer det med grunnlag i at behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmenhetens interesse, jf. artikkel 6(1)(e) i GDPR. Kredittopplysningsvirksomhet er en tjeneste som er viktig for en velfungerende økonomi, og for å hindre de samfunnsproblemer som oppstår ved høy gjeldsbyrde og mange dårlige betalere. Ved å tilby kreditorer opplysninger for deres vurdering av en persons eller en virksomhets økonomiske soliditet og kredittverdighet, bidrar Experian til å unngå overdreven gjeld for utsatte personer og virksomheter og de negative konsekvensene en slik overdreven gjeld kan føre til for de berørte parter.

Særlig om Experians behandling av dine person- og virksomhetsopplysninger når du er registrert hos vårt kredittinformasjonsselskap

Experian er behandlingsansvarlig når vi behandler (registrerer og videreformidler) dine person- og virksomhetsopplysninger som fremgår av våre produkter og tjenester i vårt kredittopplysningsselskap, herunder behandling av betalingsanmerkninger.

Vi i Experian stiller vårt kredittopplysningsselskap til rådighet for våre kunder, som alle er forpliktet til å signere en avtale som sikrer etterlevelse av personopplysningsloven og GDPR for behandling av dine person- og virksomhetsopplysninger. Ingen får tilgang til personopplysningene hvis de ikke kan eller vil akseptere kravene i personvernlovgivningen.

Når Experian i noen tilfeller behandler dine personopplysninger i våre produkter og tjenester som behandlingsansvarlig, i tillegg til vårt arbeid som kredittopplysningsselskap, skjer det hvis behandlingen er nødvendig for at en tredjepart kan forfølge en legitim interesse som overtiger registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Dette kan f.eks. skje i tilfeller der Experian bistår politiet for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet i form av hvitvasking av penger og identitetstyveri.

Du kan lese mer om lovgivningen for kredittopplysningsselskaper på Datatilsynets hjemmeside her.

Hvilke opplysninger samler vi inn i vårt kredittopplysningsselskap?

Vi samler negative betalingsanmerkninger som vår(e) kunde(er) har registrert på deg eller din virksomhet. Vi samler også en rekke opplysninger om alle norske selskaper, inkludert grunndata som navn og adresse, finansiell informasjon i form av regnskapsdata, offisielle registreringer (f.eks. pantsettelse og konkurser), ledelse, rådgivere, konsern og eierforhold, betalingshistorikk (data om når fakturaer er betalt i forhold til forfallsdato), inkassosaker, eiendomsinformasjon, osv.

Experians primære kilder er Brønnøysundregistrene, Statistisk sentralbyrå (SSB), kredittopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, samarbeidspartnere, herunder for eksempel leverandører av betalingshistorikk, og sist men ikke minst, virksomhetene selv.

Experians formål med registreringen er å gi våre kunder informasjon om alle norske selskaper, enkeltmannsforetak og enkeltpersoner. Experian utarbeider dessuten kredittscore, som brukes av Experians kunder som et ledd i deres kredittvurderinger. I forbindelse med kredittscore, bruker vi dine opplysninger i våre kvalitetssikrede modeller på en rettferdig måte for å gi en riktig kredittscore. Våre modeller blir løpende vurdert for å sikre korrekte vurderinger. Denne behandlingen inkluderer forberedelser av datamaterialet for å fasilitere selve kredittscoringen.

Hvordan behandler Experian data i forbindelse med kanditater til utlyste stillinger?

Experian har ansvar for å behandle personlig data etter gjeldene lovgivining.

Se våre retningslinjer for håndtering av data i rekrutterings sammenheng her.

Ytterligere bruk av dine personopplysninger som ikke er beskrevet i denne personvernerklæringen

Dersom vi bruker dine personopplysninger til andre formål som ikke er beskrevet i denne personvernerklæringen, garanterer vi at vi opplyser deg om dette før vi begynner slik behandling av dine personopplysninger.

Experian som databehandler

Når Experian som databehandler behandler personopplysninger, gjøres det på vegne av våre kunder og kun etter skriftlige instruks i en databehandleravtale som er inngått med våre kunder. Våre kunder er dermed behandlingsansvarlige for behandlingen av disse personopplysningene. Experians behandling av personopplysninger som databehandler er skilt fra vårt kredittopplysningsselskap og utføres utelukkende i vårt serviceavdeling.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi deler dine personopplysninger med de av våre ansatte som er berettiget til å behandle dine personopplysninger. Vi deler også dine personopplysninger med tilknyttede selskaper innen Experian, forhandlere, distributører, samarbeidspartnere og agenter som behandler personopplysninger på vegne av oss og etter instruks fra oss.

Overfører vi dine opplysninger til andre land?

Experian er basert i Norge og våre databaser er lokalisert i England. Som en del av et globalt selskap, opererer vi også fra andre steder i og utenfor EU og EØS, så vi kan derfor få tilgang til og behandle dine opplysninger på disse stedene. Hvis vi overfører dine opplysninger til et land utenfor EU/EØS, er overføring av dine opplysninger sikret, siden vi alltid bruke EU-kommisjonens standardkontraktbestemmelser om personvern ved overføring av data til tredjeland.

Som behandlingsansvarlig og databehandler benytter Experian seg av databehandlere og underdatabehandlere i vår behandling av person- og virksomhetsopplysninger. Experian har inngått bindende skriftlige avtaler med våre databehandlere, og Experian garanterer at vi kun vil bruke databehandlere og underdatabehandlere som har gitt de nødvendige garantier for at de vil implementere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å oppfylle personvernlovgivningen og dine rettigheter.

Hvordan sikrer vi dine opplysninger?

I Experian tar vi online beskyttelse og sikring av dine opplysninger på alvor. Vi bruker bare den nyeste teknologi og prosesser for å sikre dine opplysninger mot uautorisert tilgang, utlevering, ødeleggelse eller ulovlig/uautorisert bruk.

Hvor lenge oppbevarer vi dine opplysninger?

Experian oppbevarer dine opplysninger kun så lenge vi har et legitimt behov for å behandle opplysningene i henhold til gjeldende lovgivning.

Dine rettigheter

Experian er behandlingsansvarlig som kredittopplysningsselskap, og i henhold til persongvernlovgivnings regler har du til enhver tid rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg.

Du har rett til å få innsyn i, og i noen tilfeller har du også rett til å rette, slette og begrense, personopplysninger vi behandler om deg. Du kan gjøre dette ved å kontakte Experian på kontaktinformasjonen nedenfor. Du kan også i noen tilfeller motsette deg Experians behandling av dine opplysninger i vårt kredittopplysningsselskap.

Vi må imidlertid gjøre deg oppmerksom på at din innsigelse ikke nødvendigvis vil føre til at vår behandling av dine opplysninger stanser, eller at opplysninger blir slettet. Dette skyldes blant annet at vårt behandlingsgrunnlag for dine opplysninger kan bestå dersom det er begrunnet i våre muligheter for behandling av person- og virksomhetsopplysninger som kredittopplysningsselskap.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til når som helst å oppdatere og endre denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæring ble sist endret desember 2019.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller Experians registrerte opplysninger om deg eller din virksomhet, kan du kontakte Experian på tlf. + 47 815 55 454 (hverdager 9:00 til 15:00), eller e-post: kundesenter@no.experian.com

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter som registrert, vennligst kontakt vårt personvernombud på e post: dponorway@experian.com

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter som registrert som Experian ikke kan hjelpe deg med, kan du henvende deg/klage til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, tlf: +47 22 39 69 00

Hvilken informasjon samler vi inn når du bruker våre nettsteder?

Vi tar ditt personvern på alvor. Disse retningslinjene for personvern forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn om deg når du bruker bedriftssidene på nettstedet vårt, og hvordan disse blir brukt.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom dem. Vi har delt retningslinjene opp i avsnitt for å gjøre det enklere for deg. Hvis du ønsker mer informasjon om disse avsnittene, kan du klikke på linken ‘FINN UT MER’ på slutten av hver oppsummering.

Retningslinjene for personvern beskriver hvordan personopplysninger om deg blir brukt, og gir informasjon for markedsføringskommunikasjon. Vi behandler også personopplysninger gjennom produktene og tjenestene vi tilbyr kundene våre. Du finner mer informasjon om disse produktene og tjenestene på nettstedet vårt. Retningslinjene for personvern beskriver ikke hvordan Experian behandler personopplysninger om deg hvis du er, eller er i ferd med å bli, en Experian kunde.

Det er viktig at du leser denne merknaden om personvern sammen med andre merknader om personvern eller rettferdig behandling av data, som vi sender i spesielle tilfeller når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg. Slik sørger du for at du er fullstendig informert om hvordan og hvorfor vi bruker personopplysninger om deg. Denne merknaden om personvern kommer i tillegg til andre merknader, og skal ikke erstatte disse.

LINKER TIL TREDJEPARTER

Dette nettstedet inneholder linker til nettsteder, programvareutvidelser og programmer eid av tredjeparter. Hvis du klikker på disse linkene, eller tillater tilkobling til disse, kan dette tillate at tredjepartene samler inn eller deler personopplysninger om deg. Vi har ingen kontroll over disse nettstedene eid av tredjeparter og er ikke ansvarlig for hvordan de forholder seg til personvern. Når du forlater nettstedet vårt, anbefaler vi at du leser merknaden for personvern for hvert nettsted du besøker.

Når vi refererer til ‘Experian’ i disse retningslinjene for personvern, mener vi

Experian, Experian AS, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker, +47 815 55 454

Experian er del av en gruppe bedrifter som hører til morselskapet Experian plc., som er oppsatt på listen til London Stock Exchange (EXPN). Experian-gruppen har hovedkvarter i Dublin i Irland, og fungerende hovedkvarterer i Costa Mesa i California og i Nottingham i Storbritannia. Finn ut mer om Experian-gruppen på nettstedet vårt: www.experianplc.com.

Experian er ansvarlig for behandling av personopplysningene du gir oss på dette nettstedet: http://www.experian.no/vilkaar-og-rettigheter/bruk-av-personopplysninger.html

Hvis det er noe du lurer på om disse retningslinjene for personvern, kan du kontakte oss på dponorway@experian.com.

 1. Vi må be deg om tilgang til visse typer personopplysninger for å gi deg den beste opplevelsen når du samhandler med oss (via nettstedet eller på andre måter) og når du bruker produktene og tjenestene våre.

  Vi samler inn personopplysninger fra:

  • Kontaktskjemaer på nettet når du ønsker å motta informasjon om produktene/tjenestene våre. Her samler vi inn f.eks. fornavn og etternavn, e-postadresse og telefonnummer, om du oppgir disse. Brukeren velger selv å sende inn disse opplysningene.
  • Ved å sende e-post til e-postadressene oppgitt på nettstedene våre. Vi behandler personopplysninger slik som fornavn, etternavn og e-postadresse, som du har oppgitt. Brukeren velger selv å sende inn disse opplysningene.

  Opplysningene oppgitt av brukeren gjennom kontaktskjemaer på nettsiden eller via e-post, sendes inn til oss frivillig. Noen ganger er personopplysninger om deg imidlertid nødvendig for å kunne svare på forespørsler fra deg. I andre tilfeller blir personopplysninger sendt inn frivillig av brukeren. Hvis brukeren nekter å oppgi personopplysninger som anses som obligatorisk informasjon, kan dette hindre Experian i å svare på forespørsler fra deg.

  Vi eller en tredjepart vil også samle inn annen informasjon om deg og enhetene du bruker til å få tilgang til nettstedet vårt på. Dette gjør vi ved å bruke teknologi som informasjonskapsler. Du kan også se Retningslinjer om informasjonskapsler.

  KONTAKTinformasjon

  Når du sender en forespørsel om en hvilken som helst Experian-tjeneste fra dette nettstedet, vil vi be deg om å gi oss kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon kan omfatte hvilke som helst av følgende alternativer: Fullt navn, navn på bedrift, telefonnummer på jobb, mobilnummer, jobb-e-postadresse eller privat e-postadresse.

  Vi vil kun beholde denne informasjonen så lenge det er nødvendig for å kunne levere det aktuelle produktet eller den aktuelle tjenesten du har bedt om. Når det gjelder kontaktinformasjon som du har gitt oss, beholder vi disse opplysningene i 15 måneder etter at du tok kontakt med oss sist.

  MARKEDSFØRINGSPREFERANSER

  Vi samler også inn markedsføringspreferanser, slik at vi vet om du ønsker å bli kontaktet av oss for markedsføringformål, og i så fall hvilke kanaler du vil bli kontaktet via. Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet for markedsføringsformål, vil vi ta vare på preferansene dine for å sikre at du ikke mottar markedsføringsmateriale i fremtiden.

  MERK: Vi samler også inn informasjon om preferansene dine i tilknytning til bedriftsemner som du er interessert i, og hvordan og hvor ofte du ønsker å bli kontaktet av oss, slik at vår kommunikasjon med deg er tilpasset og relevant til deg. Disse opplysningene er avhengig av direkte samtykke fra deg.

  INFORMASJON OM ENHETER

  Vi samler også inn visse typer data automatisk når du besøker nettstedet vårt. Dette kan omfatte (men er ikke begrenset til) én eller alle av følgende alternativer: Hvordan du kobler deg til Internett (inkludert IP-adresse), hvordan du samhandler med nettstedet vårt, skjermoppløsning, nettleserdata lagret på enheten din (slik som informasjonskapsler – se også Retningslinjer for informasjonskapsler), informasjon om enhetens programvare du bruker som nettleser, og informasjon om plassering (by, eller IP-adressens område da du fikk tilgang til tjenestene våre).

  ANNET

  Vi samler også inn ytterligere informasjon når du registrerer deg til å ta del i et Experian-arrangement. Dette inkluderer behov i tilknytning til diett, tilgjengelighet og overnatting, og i noen tilfeller kontakt ved nødstilfeller. Vi samler kun inn minimal mengde informasjon som vi trenger for å kunne organisere arrangementet og dekke alle behovene dine.

  Det kan hende Experian deler disse opplysningene med en tredjepart som vi har hyrt for å assistere oss i organiseringen av arrangementet, slik som en hotellkjede for bestilling av hotellrom. Når vi gjør dette, vil vi ta de nødvendige forholdsreglene, inkludert opprettelse av en kontraktavtale, for å sikre at alle slike tredjeparter sørger for å at personopplysningene dine er konfidensielle og trygt oppbevart. Personopplysningene dine vil kun bli oppbevart så lenge som det er nødvendig, for å drive arrangementet.

  Aggregerte data

  I tillegg samler vi inn, bruker og deler aggregerte data som statistiske eller demografiske data for hvilket som helst formål. Aggregerte data kan komme fra personopplysningene dine, men regnes ikke som personopplysninger av loven, fordi disse dataene ikke avslører identiteten din, verken direkte eller indirekte. For eksempel kan vi aggregere bruksdata for å regne ut prosenten av brukere som bruker en spesifikk funksjon på nettstedet vårt. Hvis vi derimot kombinerer eller tilknytter aggregerte data med personopplysningene dine, slik at det kan identifisere deg direkte eller indirekte, vil vi behandle de kombinerte dataene som personopplysninger, som vil bli brukt i henhold til disse retningslinjene for personvern.

  Data innsamlet fra rekrutteringsseksjonen og profesjonelle karrièrer:

  Denne delen av nettstedet viderefører deg til andre enheter innenfor Experian-gruppen. Experian (inkluder EMEA Experian-enheten) er ikke ansvarlig for og kontrollerer ikke den behandlingsaktiviteten. Vi har ingen kontroll over disse nettstedene eid av Experian-enheter og er ikke ansvarlig for hvordan de forholder seg til personvern. Når du forlater nettstedet vårt, anbefaler vi at du leser merknaden for personvern for hvert nettsted du besøker.

Vi bruker personopplysninger om deg på mange måter for å gjøre tjenestene våre så effektive som mulig.

Lar deg få tilgang til nettstedet vårt, bruke funksjonene og sende forespørsler om tjenestene våre. Vi vil sende dem videre til det relevante salgsteamet ansvarlig for tjenesten som du er interessert i, og de vil ta kontakt med deg.

For å tilby og forbedre kundestøtte

Vi vil bruke personopplysninger om deg for å kunne tilby og forbedre kundestøtte for deg (f.eks. når du har spørsmål, eller når du har glemt påloggingsdetaljene dine)

For rapporter og analytiske formål

Vi vil bruke personopplysningene dine for rapporter og analytiske formål (f.eks. hvor mange av kundene våre som befinner seg nord eller sør i landet), slik at vi kan forbedre produktene og tjenestene våre og gi den støtten som kundene våre har behov for

For markedsføring og markedsforskning

Hvis du har gitt oss ditt samtykke til å kontakte deg, vil vi bruke personopplysninger som du har sendt inn gjennom nettstedet vårt, til markedsføring og markedsforskning hvis vi tror at ett av produktene, en av tjenestene eller et av tilbudene våre er relevante for deg. Det kan hende vi kontakter deg om disse via e-post, SMS, på telefon, eller i posten. Hvis kontrakten din med Experian er utløpt, kan det hende vi kontakter deg for å tilby samme eller en annen tjeneste eller et annet produkt. All kommunikasjon vi sender til deg om dette vil inkludere en mulighet til å avbryte abonnementet, slik at vi ikke kontakter deg igjen.

Experian kan velge spesifikke kunder som de inviterer til å ta del i markedsforskning. Hvis du aksepterer denne invitasjonen, vil vi bruke tilbakemeldingen du gir oss til å forbedre produktene og tjenestene våre. Invitasjonen vil inkludere en mulighet til å ikke ta del i fremtidige spørreundersøkelser.

For å opprettholde registre og andre administrative formål

Vi vil bruke personopplysningene dine til å sikre at vi opprettholder omfattende og oppdaterte registre over hvordan vi behandler personopplysninger om deg og andre operative aktiviteter, og derfor vil vi bruke informasjon som du gir oss for registreringer, oppdateringer og generelle administrative formål.

For å planlegge og drive Experian-arrangementer

Vi vil bruke personopplysninger som du gir oss til å hjelpe oss med å organisere arrangementer som vi driver, for å sikre at disse går glatt og at du får den aller beste opplevelsen når du tar del i disse.

For å løse klager eller disputter

Mens vi vil prøve å sørge for at du er fornøyd med tjenesten vi tilbyr og ikke føler at du må klage, vil vi bruke personopplysninger om deg i tilfelle en klage, for å hjelpe oss med å håndtere klagen og løse den på en god måte.

For å følge loven

Som ved enhver bedrift, er vi pålagt å følge mange lover og reguleringer. Der det er nødvendig, vil vi bruke personopplysninger om deg hvis det er nødvendig for å oppfylle disse kravene

Hvis vi bruker personopplysningene dine til andre formål enn de som er nevnt i disse retningslinjene for personvern, lover vi å informere deg om nøyaktig hva vi kommer til å bruke dem til, før vi bruker dem

 1. Samtykke

  Der vi samler inn informasjon fra deg, som når vi bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon om enheten du bruker til å få tilgang til nettstedet vårt, eller når en tredjepart samler inn informasjon på våre vegne. Du vil bli bedt om samtykke til dette før du kan bruke nettstedet vårt. Hvis du velger å ikke gi ditt samtykke, eller du fjerner dette samtykket på et senere tidspunkt, kan dette påvirke tilgangen din til de tjenestene du ønsker fra oss. Det kan også hende at vi er avhengig av ditt samtykke til at vi kan bruke personopplysninger om deg til å kontakte deg for markedsføringsformål.

  Legitim interesse

  I Norge, kan vi også bruke personopplysninger der fordelene ved dette ikke bryter med grunnleggende rettigheter eller friheten til individer. Loven kaller dette for «legitim interesse»-regelen for behandling av data.

  Samsvar med/støtte for samsvar med juridiske og regulatoriske krav.

  Vi er pålagt å følge forskjellige juridiske og regulatoriske krav.

  Vi er avhengig av det juridiske grunnlaget legitim interesse, for å gi deg tilgang til nettstedet vårt og bruke funksjonene på dette, og for at vi kan svare på forespørslene dine. Disse personopplysningene blir lagret slik at vi kan ta kontakt, svare på forespørselen din, be om ytterligere informasjon, eller be deg ta del i et Experian-arrangement.

  For å tilby og forbedre kundestøtte er vi avhengig av det juridiske grunnlaget legitim interesse for å sikre at du får kundeservice på høyt nivå.

  For rapporter og analytiske formål er vi avhengig av det juridiske grunnlaget legitim interesse. Dette lar oss forbedre produktene og tjenestene våre, og å gi kundene våre støtte på et høyt nivå.

  For markedskommunikasjon fra Experian, er vi avhengig av det juridiske grunnlaget samtykke, som du blir bedt om det øyeblikket du tar kontakt med oss. Hvis vi allerede har et eksisterende bedriftsforhold med deg, kan det hende vi kontakter deg på det juridiske grunnlaget legitim interesse. Du kan velge å ikke motta slik markedsføring når som helst via http://go.experian.com/EMEA-CEN-Preferences

  For markedskommunikasjon er vi avhengig av det juridiske grunnlaget samtykke, som du blir bedt om det øyeblikket du tar kontakt med oss. Enhver invitasjon til å dele tilbakemeldinger med oss vil inkludere en mulighet til å ikke ta del i fremtidige spørreundersøkelser.

  For å opprettholde registre og andre administrative formål er vi avhengig av det juridiske grunnlaget legitim interesse. Som enhver bedrift, må vi sikre at vi opprettholder omfattende og oppdaterte registre over hvordan vi behandler personopplysninger om deg og andre operative aktiviteter, og derfor vil vi bruke informasjon som du gir oss for registreringer, oppdateringer og generelle administrative formål.

  For å planlegge og drive Experian-arrangementer er vi avhengig av det juridiske grunnlaget samtykke, som du blir bedt om det øyeblikket du tar kontakt med oss. Vi vil sørge for at arrangementet er godt organisert og at du får en god opplevelse når du tar del.

  For å løse klager eller disputter er vi avhengig av det juridiske grunnlaget legitim interesse. Mens vi vil prøve å sørge for at du er fornøyd med tjenesten vi tilbyr og ikke føler at du må klage, vil vi bruke personopplysninger om deg i tilfelle en klage, for å hjelpe oss med å håndtere klagen og løse den på en god måte.

  Der loven krever at vi behandler personopplysninger om deg, er vi påkrevd til å gjøre det for å opprettholde loven.

Vi deler personopplysningene dine kun med personer som må håndtere disse, slik at vi kan gi deg produktene og tjenestene fra Experian som du har registrert deg for. Vi deler dem også med bedrifter innenfor Experian-gruppen som håndterer deler av tjenestene for oss, med leverandører som gir oss tjenester som krever tilgang til personopplysningene dine, og med forhandlere, distributører og agenter som er involvert i å levere tjenestene vi gir, der det er nødvendig for dem å gjøre dette. 

 1. Virksomheter

  Som medlem av Experian-gruppen, kan vi utnytte fordeler fra den store IT-infrastrukturen og ekspertisen som eksisterer i virksomheten vår. Det betyr at andre medlemmer av gruppen kan få tilgang til personopplysningene dine for kundestøtte og administrative formål.

 2. Leverandører

  Vi bruker et antall tjenesteleverandører til å støtte virksomheten vår, og disse tjenesteleverandørene kan få tilgang til systemene for å gi tjenester til oss og/eller til deg på våre vegne.

 3. Offisielle organer, politiet og regulatorer

  Politiet eller andre organer for rettshåndhevelse, i tillegg til offisielle organer som lokale eller sentrale autoriteter, kan av og til kreve tilgang til personopplysninger. Dette kan være for å forhindre eller avdekke kriminelle handlinger, anholde eller tiltale lovbrytere, vurdere eller innhente skatt, etterforske klager eller vurdere hvor godt en spesifikk industrisektor fungerer.

Experian er basert i Norge , og nettsteddata lagres på servere i USA og Canada. Vi driver også virksomheten vår i og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, så det kan hende vi henter personopplysninger fra og sender det til disse plasseringene i tillegg. Ikke være bekymret. Alle personopplysninger som vi henter eller sender til disse plasseringene er beskyttet av Europeisk databeskyttelsesstandard, eller  standardkontraktbestemmelser om personvern ved overføring av data til tredjeland.

Mens landene innenfor EØS sikrer strenge personvernlover, finnes det deler av verden der reglene for dette ikke nødvendigvis er like strenge og ikke gir samme juridiske beskyttelse når det gjelder personvern.

Vi sørger for sikker bruk av personopplysningene dine, og bruker strenge sikkerhetstiltak når vi overfører dem til et annet land. For eksempel:

Ved å sende personopplysningene dine til land som har blitt godkjent av Europakommisjonen for databeskyttelseslover av høy kvalitet, som Sveits, Canada og Isle of Man

Ved å opprette en kontrakt som har blitt godkjent av Europakommisjonen, med mottakeren av personopplysningene dine som tilbyr egnet nivå av beskyttelse av høy kvalitet.

Ønsker du fortsatt mer informasjon om sikkerhetstiltakene vi bruker til å beskytte personopplysningene dine i andre land? Kontakt oss gjerne på: dponorway@experian.com.

 

Hvis vår rett til å behandle eller dele personopplysningene dine er basert på at du har gitt oss ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Ønsker du å gjøre det, tar du kontakt på følgende e-postadresse: eller du kan sende oss en skriftlig forespørsel til virksomhetens offisielle adresse.

Du kan også be om tilgang til personopplysningene vi har lagret om deg, og be om at vi retter opp eventuelle feil, at vi begrenser eller slutter å behandle dem, eller at vi slette dem. Det er verdt å merke seg at i noen tilfeller der du ber oss om å rette på, slette eller slutte å behandle disse opplysningene, er vi ikke alltid påkrevd å gjøre det. Hvis dette er tilfelle, vil vi gi deg en forklaring på hvorfor. Følg denne linken hvis du vil be om en kopi av personopplysningene dine: dponorway@experian.com

I visse tilfeller (f.eks. hvor du gir oss personopplysninger med samtykke om at vi kan behandle dem), kan du kreve at vi gir opplysningene vi har lagret om deg enten til deg eller til en tredjepart i et ofte bruk format. Hvis du ønsker mer informasjon om dette, kan du gi oss beskjed dponorway@experian.com.

Det kan hende at vi må be om spesifikke opplysninger fra deg for å kunne bekrefte identiteten din og sikre at du har rett på tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve en av rettighetene dine). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke havner hos en person som ikke har rett på det. Det kan også hende at vi kontakter deg for å be om ytterligere informasjon så vi kan behandle forespørselen din raskere.

 

 

Vi vil prøve å sikre at vi gir kundeservice på aller beste nivå, men hvis du synes at vi ikke gjør en god nok jobb med dette, gi oss beskjed på: dponorway@experian.com Mahsa Sharifara – Data protection officer

Du har også rett til å ta kontakt med Kommisjonen for personvern, som er det organet som regulerer håndtering av personopplysninger i Norge. Du kan kontakte dem via:

 

 1. Nettstedet deres på https://www.datatilsynet.no
 2. Ringe dem på 974 761 467
 3. Skrive et brev på Postboks 458 Sentrum. - 0105 Oslo

Personvern og sikkerhet på nettet er det viktigste aspektet når det gjelder kundeservice, og vi tar det på ytterst alvor. Vi bruker en rekke av den nyeste teknologien og de siste prosedyrene for å beskytte personopplysningene dine fra uautorisert tilgang, destruksjon, bruk og deling.

Vi har satt på plass en rekke sikkerhetstiltak som sørger for at alle personopplysninger vi håndterer om individer ikke blir skadet av aktivitetene vi bruker dem til. Disse inkluderer å gjøre informasjon tilgjengelig for individer, slik at de kan forstå hvorfor personopplysninger brukes av Experian, for å forklare rettighetene deres til å hente informasjonen vi har lagret om dem, og å få denne informasjonen rettet på ved feil, eller bruken begrenset, og gi informasjon om hvordan individer kan klage hvis de ikke er fornøyd.

Vi begrenser tilgang til personopplysninger til de ansatte, og de tredjeparter, som behøver den informasjon for å kunne levere produkter eller tjenester til deg. Vi har fysiske, elektroniske og prosedyrebaserte sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Alle våre ansatte er bundet av en konfidensialitetskontrakt, og får regelmessig og obligatorisk opplæring i databeskyttelse av våre offiserer for personvern.

Vi lagrer personopplysningene dine i de periodene som har blitt bestemt i avsnittet ‘Type informasjon vi samler inn’ ovenfor, og der vi ikke har gitt en spesifikk periode vil vi lagre dem så lenge som vi trenger dem. Det kan også hende at vi behøver dem for å følge lover, løse disputter og utøve rettighetene våre. Disse årsakene kan variere fra én type informasjon til en annen og kan også være avhengig av produktene og tjenestene du har registrert deg for, så tidsløpet for oppbevaring av personopplysninger er veldig forskjellig.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon som navn og adresse blir oppbevart så lenge vi fortsatt har behov for dette. Vi beholder disse opplysningene i 15 måneder etter at du tok kontakt med oss sist. Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet for markedsføringsformål, vil vi ta vare på preferansene dine for å sikre at du ikke mottar markedsføringsmateriale i fremtiden.

Informasjon om enheter

Informasjon om enheter som hvordan du kobler deg til Internett og skjermoppløsning blir oppbevart så lenge vi har behov for det.

Annet

Vi samler også inn ytterligere informasjon når du registrerer deg til å ta del i et Experian-arrangement. Denne informasjonen vil kun bli oppbevart så lenge som det er nødvendig, for å organisere arrangementet.

I alle disse tilfellene vil vi regelmessig vurdere behovet for å oppbevare personopplysninger om deg, og informasjon som ikke lenger er nødvendig å oppbevare, vil bli slettet/fjernet på en sikker måte.

 

Vi kan oppdatere disse retningslinjene for personvern når som helst, og helst bør du sjekke dem regelmessig for oppdateringer. Vi vil ikke varsle deg hver gang vi gjør en liten endring, men hvis vi foretar viktige endringer ved retningslinjene, eller måten vi bruker personopplysningene dine på, vil vi varsle deg og be deg om samtykke.