Personvernerklæring Experian Norge

Sist oppdatert april 2024

Personvernerklæring

I Experian tar vi beskyttelse av dine personopplysninger på alvor. I denne personvernerklæringen finner du derfor informasjon om hvordan vi samler inn personopplysninger og virksomhetsopplysninger om deg og din eventuelle virksomhet, og hvordan vi behandler og lagrer disse opplysningene.
 

Hvem er Experian, og hvordan kan du kontakte oss?

Experian AS, Org nr. 881917122, Postboks 5275, Majorstua, 0303 Oslo, er en del av et globalt konsern, med Experian Limited som morselskap, som er børsnotert i Storbritannia. Globalt er vi det største selskapet i markedet for kreditt- og markedsinformasjon, og som kredittopplysningsselskap i Norge er vi forpliktet til å behandle person- og virksomhetsopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning om kredittopplysningsvirksomhet og personvern, herunder EUs forordning om behandling av personopplysninger (EU 2016/679, General Data Protection Regulation (heretter "GDPR") når denne er innlemmet i norsk rett.

Dersom du vil vite mer om oss kan du lese mer på www.experian.no

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen kan du gjerne ta kontakt med vårt personvernombud (Data Protection Officer, "DPO") på dponorway@experian.com


Hva slags opplysninger samler vi inn?

Når du benytter deg av våre produkter og tjenester som enten vår kunde eller som registrert person/virksomhet hos en av våre kunder, registrerer vi personopplysninger om deg for å sikre at du eller din virksomhet får en så god opplevelse som mulig.


Experians behandling av dine personopplysninger når du er kunde hos oss

Vi behandler dine personopplysninger når du som kunde bruker våre produkter og tjenester. Personopplysningene er ditt navn, telefonnummer og e-postadresse. Vi bruker denne informasjonen i forbindelse med inngåelse av en kjøpsavtale for våre produkter og tjenester og for bekreftelse av din identitet av sikkerhetsmessige grunner, før og når du får tilgang til våre produkter og tjenester. I tillegg behandler vi de overnevnte opplysningene i forbindelse med kundestøtte, dersom du før eller under kundeforholdet har spørsmål eller har problemer med innlogging til våre produkter og tjenester.


Experians behandling av dine personopplysninger når du er registrert hos oss

Vi behandler dine personopplysninger når du som registrert person eller virksomhet benytter deg av våre produkter og tjenester og når vi bekrefter din identitet i forbindelse med vår kredittopplysningsvirksomhet. Vi behandler ditt navn, ditt personnummer og din e-postadresse, og vi bruker denne informasjonen til å bekrefte identiteten din av sikkerhetsmessige hensyn før du får tilgang til den kredittinformasjon våre kunder har samlet inn om deg og/eller din virksomhet og registrert i våre produkter og tjenester. For mer informasjon om vår behandling av opplysninger i vårt kredittopplysningsselskap, se nedenfor.


Hva er behandlingsgrunnlaget for Experians behandling av dine opplysninger?

Allmenhetens interesse: 

Når Experian som kredittopplysningsselskap behandler og overfører dine personopplysninger i våre produkter og tjenester som behandlingsansvarlig, skjer det med grunnlag i at behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmenhetens interesse, jf. artikkel 6(1)(e) i GDPR. Kredittopplysningsvirksomhet er en tjeneste som er viktig for en velfungerende økonomi, og for å hindre de samfunnsproblemer som oppstår ved høy gjeldsbyrde og mange dårlige betalere. Ved å tilby kreditorer opplysninger for deres vurdering av en persons eller en virksomhets økonomiske soliditet og kredittverdighet, bidrar Experian til å unngå overdreven gjeld for utsatte personer og virksomheter og de negative konsekvensene en slik overdreven gjeld kan føre til for de berørte parter.

Særlig om Experians behandling av dine person- og virksomhetsopplysninger når du er registrert hos vårt kredittinformasjonsselskap

Experian er behandlingsansvarlig når vi behandler (registrerer og videreformidler) dine person- og virksomhetsopplysninger som fremgår av våre produkter og tjenester i vårt kredittopplysningsselskap, herunder behandling av betalingsanmerkninger.

Vi i Experian stiller vårt kredittopplysningsselskap til rådighet for våre kunder, som alle er forpliktet til å signere en avtale som sikrer etterlevelse av personopplysningsloven og GDPR for behandling av dine person- og virksomhetsopplysninger. Ingen får tilgang til personopplysningene hvis de ikke kan eller vil akseptere kravene i personvernlovgivningen.

Når Experian i noen tilfeller behandler dine personopplysninger i våre produkter og tjenester som behandlingsansvarlig, i tillegg til vårt arbeid som kredittopplysningsselskap, skjer det hvis behandlingen er nødvendig for at en tredjepart kan forfølge en legitim interesse som overtiger registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Dette kan f.eks. skje i tilfeller der Experian bistår politiet for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet i form av hvitvasking av penger og identitetstyveri.

Du kan lese mer om lovgivningen for kredittopplysningsselskaper på Datatilsynets hjemmeside her.


Hvilke opplysninger samler vi inn i vårt kredittopplysningsselskap?

Vi samler negative betalingsanmerkninger som vår(e) kunde(er) har registrert på deg eller din virksomhet. Vi samler også en rekke opplysninger om alle norske selskaper, inkludert grunndata som navn og adresse, finansiell informasjon i form av regnskapsdata, offisielle registreringer (f.eks. pantsettelse og konkurser), ledelse, rådgivere, konsern og eierforhold, betalingshistorikk (data om når fakturaer er betalt i forhold til forfallsdato), inkassosaker, eiendomsinformasjon, osv.

Experians primære kilder er Brønnøysundregistrene, Statistisk sentralbyrå (SSB), kredittopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, samarbeidspartnere, herunder for eksempel leverandører av betalingshistorikk, og sist men ikke minst, virksomhetene selv.

Experians formål med registreringen er å gi våre kunder informasjon om alle norske selskaper, enkeltmannsforetak og enkeltpersoner. Experian utarbeider kredittscore som brukes av Experian sine kunder som et ledd i deres kredittvurdering. Vi bruker opplysninger fra godkjente kilder, i våre kvalitetssikrede modeller, for å gi en kredittscore som estimerer forretningskredittrisiko. Våre modellers analytiske grunnlag blir løpende vurdert for å sikre korrekte vurderinger.

Historisk arkiv

Opplysninger som ikke lenger kan behandles i kredittopplysningsvirksomhet overføres til historisk arkiv. Opplysningene i historisk arkiv slettes senest når det er gått ti år fra det tidspunktet opplysningen første gang ble registrert i kredittopplysningsvirksomheten. Informasjonen i det historiske arkivet brukes ikke av Experian, eller av Experians kunder, for spesifikke kredittvurderinger og/eller tjenester og produkter i forbindelse med kredittvurderinger. Experians formål med å overføre informasjon til et historisk arkiv og lagre informasjonen der i opptil 10 år er som følger: 

Dokumentasjon. Experian oppbevarer informasjon i et historisk arkiv for dokumentasjonsformål.

Statistisk grunnlag. En del av Experians kredittinformasjonsvirksomhet er å utarbeide scoremodeller og scorekort.

Generelle analyser. Informasjonen som overføres fra Experians kredittinformasjonsdatabase til det historiske arkivet, kan også brukes av Experian i generelle analyser om den økonomiske situasjonen og utviklingen i samfunnet.

Datakvalitet i forbindelse med matching. Informasjon om tidligere adresser, kan brukes av Experian til samsvarsanalyse for å sikre at eventuelle nye krav eller annen informasjon som er registrert i

Experians kredittinformasjonsdatabase tilskrives riktig person.

 

Hvordan behandler Experian data i forbindelse med kanditater til utlyste stillinger?

Experian har ansvar for å behandle personlig data etter gjeldene lovgivining. Se våre retningslinjer for håndtering av data i rekrutterings sammenheng her.


Ytterligere bruk av dine personopplysninger som ikke er beskrevet i denne personvernerklæringen

Dersom vi bruker dine personopplysninger til andre formål som ikke er beskrevet i denne personvernerklæringen, garanterer vi at vi opplyser deg om dette før vi begynner slik behandling av dine personopplysninger.


Experian som databehandler

Når Experian som databehandler behandler personopplysninger, gjøres det på vegne av våre kunder og kun etter skriftlige instruks i en databehandleravtale som er inngått med våre kunder. Våre kunder er dermed behandlingsansvarlige for behandlingen av disse personopplysningene. Experians behandling av personopplysninger som databehandler er skilt fra vårt kredittopplysningsselskap og utføres utelukkende i vårt serviceavdeling.


Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi deler dine personopplysninger med de av våre ansatte som er berettiget til å behandle dine personopplysninger. Vi deler også dine personopplysninger med tilknyttede selskaper innen Experian, forhandlere, distributører, samarbeidspartnere og agenter som behandler personopplysninger på vegne av oss og etter instruks fra oss.


Overfører vi dine opplysninger til andre land?

Experian er basert i Norge og våre databaser er lokalisert i England. Som en del av et globalt selskap, opererer vi også fra andre steder i og utenfor EU og EØS, så vi kan derfor få tilgang til og behandle dine opplysninger på disse stedene. Hvis vi overfører dine opplysninger til et land utenfor EU/EØS, er overføring av dine opplysninger sikret, siden vi alltid bruke EU-kommisjonens standardkontraktbestemmelser om personvern ved overføring av data til tredjeland.

Som behandlingsansvarlig og databehandler benytter Experian seg av databehandlere og underdatabehandlere i vår behandling av person- og virksomhetsopplysninger. Experian har inngått bindende skriftlige avtaler med våre databehandlere, og Experian garanterer at vi kun vil bruke databehandlere og underdatabehandlere som har gitt de nødvendige garantier for at de vil implementere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å oppfylle personvernlovgivningen og dine rettigheter.


Hvordan sikrer vi dine opplysninger?

I Experian tar vi online beskyttelse og sikring av dine opplysninger på alvor. Vi bruker bare den nyeste teknologi og prosesser for å sikre dine opplysninger mot uautorisert tilgang, utlevering, ødeleggelse eller ulovlig/uautorisert bruk.


Hvor lenge oppbevarer vi dine opplysninger?

Experian oppbevarer dine opplysninger kun så lenge vi har et legitimt behov for å behandle opplysningene i henhold til gjeldende lovgivning.


Dine rettigheter

Experian er behandlingsansvarlig som kredittopplysningsselskap, og i henhold til persongvernlovgivnings regler har du til enhver tid rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg.

Du har rett til å få innsyn i, og i noen tilfeller har du også rett til å rette, slette og begrense, personopplysninger vi behandler om deg. Du kan gjøre dette ved å kontakte Experian på kontaktinformasjonen nedenfor. Du kan også i noen tilfeller motsette deg Experians behandling av dine opplysninger i vårt kredittopplysningsselskap.

Vi må imidlertid gjøre deg oppmerksom på at din innsigelse ikke nødvendigvis vil føre til at vår behandling av dine opplysninger stanser, eller at opplysninger blir slettet. Dette skyldes blant annet at vårt behandlingsgrunnlag for dine opplysninger kan bestå dersom det er begrunnet i våre muligheter for behandling av person- og virksomhetsopplysninger som kredittopplysningsselskap.


Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til når som helst å oppdatere og endre denne personvernerklæringen.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller Experians registrerte opplysninger om deg eller din virksomhet, kan du kontakte Experian på tlf. + 47 815 55 454 (hverdager 9:00 til 15:00), eller e-post: kundesenter@no.experian.com

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter som registrert, vennligst kontakt vårt personvernombud på e post: dponorway@experian.com

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter som registrert som Experian ikke kan hjelpe deg med, kan du henvende deg/klage til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, tlf: +47 22 39 69 00


Hvilken informasjon samler vi inn når du bruker våre nettsteder?

Vi tar ditt personvern på alvor. Disse retningslinjene for personvern forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn om deg når du bruker bedriftssidene på nettstedet vårt, og hvordan disse blir brukt.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom dem. Vi har delt retningslinjene opp i avsnitt for å gjøre det enklere for deg. Hvis du ønsker mer informasjon om disse avsnittene, kan du klikke på linken ‘FINN UT MER’ på slutten av hver oppsummering.

Retningslinjene for personvern beskriver hvordan personopplysninger om deg blir brukt, og gir informasjon for markedsføringskommunikasjon. Vi behandler også personopplysninger gjennom produktene og tjenestene vi tilbyr kundene våre. Du finner mer informasjon om disse produktene og tjenestene på nettstedet vårt. Retningslinjene for personvern beskriver ikke hvordan Experian behandler personopplysninger om deg hvis du er, eller er i ferd med å bli, en Experian kunde.

Det er viktig at du leser denne merknaden om personvern sammen med andre merknader om personvern eller rettferdig behandling av data, som vi sender i spesielle tilfeller når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg. Slik sørger du for at du er fullstendig informert om hvordan og hvorfor vi bruker personopplysninger om deg. Denne merknaden om personvern kommer i tillegg til andre merknader, og skal ikke erstatte disse.

LINKER TIL TREDJEPARTER

Dette nettstedet inneholder linker til nettsteder, programvareutvidelser og programmer eid av tredjeparter. Hvis du klikker på disse linkene, eller tillater tilkobling til disse, kan dette tillate at tredjepartene samler inn eller deler personopplysninger om deg. Vi har ingen kontroll over disse nettstedene eid av tredjeparter og er ikke ansvarlig for hvordan de forholder seg til personvern. Når du forlater nettstedet vårt, anbefaler vi at du leser merknaden for personvern for hvert nettsted du besøker.

Når vi refererer til ‘Experian’ i disse retningslinjene for personvern, mener vi

Experian, Experian AS, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker, +47 815 55 454

Experian er del av en gruppe bedrifter som hører til morselskapet Experian plc., som er oppsatt på listen til London Stock Exchange (EXPN). Experian-gruppen har hovedkvarter i Dublin i Irland, og fungerende hovedkvarterer i Costa Mesa i California og i Nottingham i Storbritannia. Finn ut mer om Experian-gruppen på nettstedet vårt: www.experianplc.com.

Experian er ansvarlig for behandling av personopplysningene du gir oss på dette nettstedet: http://www.experian.no/vilkaar-og-rettigheter/bruk-av-personopplysninger.html

Hvis det er noe du lurer på om disse retningslinjene for personvern, kan du kontakte oss på dponorway@experian.com.