Færre konkurser i 2020 enn i 2019

Til tross for dystre konkursspådommer for 2020, viser ferske tall fra Experian at det faktisk var en nedgang i antall aksjeselskap som gikk konkurs i fjor.

Totalt gikk 3468 bedrifter konkurs, hvilket er en nedgang på 10,2 prosent sammenlignet med 2019. Når alle foretaksformer sees under ett var det 4096 konkurser i fjor. Tilsvarende tall for 2019 var på 5000.

 

Kun nedgang før pandemien

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier nedgangstrenden også gjelder for fjorårets siste måned med 248 konkurser. Sammenlignet med desember i 2019 er dette en nedgang på 14,2 prosent.

  • Det var kun i januar og februar at vi opplevde flere konkurser i 2020 enn i 2019. I alle pandemimånedene har det faktisk vært en nedgang. Noe som blant annet skyldes tiltakene som ble iverksatt, sier han.

Usikker tid i møte

En av årsakene til de lave konkurstallene er utsatte frister for betaling av skatter og avgifter i kombinasjon med ytterligere tiltakspakker.

  • Mange bransjer har bedt om støtte i denne vanskelige tiden. Dersom vi skal bruke konkurstall som en indikator, er det åpenbart at myndighetene har gjort en god jobb så langt med å holde bedrifter i live, sier Per Ivar Kristiansen.
  • Samtidig er det viktig å påpeke at vi går en usikker tid i møte. Når og hvor høye konkurstall vi kommer til å se i tiden som kommer avhenger av smitteutviklingen, og hvor stor del av kostnadene som følge av lav økonomisk aktivitet det offentlige velger å bære via stimuleringsordninger i en overgangsfase, legger han til.

Tøffe tider for overnatting og servering

Selv om det er en generell nedgang i antall konkurser sliter overnattings- og serveringsbransjen. I 2020 gikk totalt 463 aksjeselskap i dette segmentet konkurs. Hvilket er en oppgang på 5,2 prosent sammenlignet med 2019.

  • Når desember i fjor sammenlignes med desember i 2019, var det faktisk en nedgang på 14,3 prosent. Men dette er en bransje som har hatt et tøft år, og framtidsutsiktene er lite lystige som følge av nye strenge tiltak som forbud mot alkoholservering og anbefalinger om å holde seg hjemme, sier Per Ivar Kristiansen.

Færre konkurser i varehandelen

I varehandelssegmentet var det i 2020 totalt 761 aksjeselskap som gikk konkurs. Sammenlignet med 2019 er dette en nedgang på 20,1 prosent. I desember gikk 49 aksjeselskap konkurs hvilket er en nedgang på 22,2 prosent sammenlignet med samme måned i 2019.

  • Dette er en bransje som har gjort det bra i 2020. Færre utenlandsreiser og opplevelsesturer har ført til økt etterspørsel etter varer relatert til sport, oppussing og hjemmekontor, sier Per Ivar Kristiansen.

I bygg- og anleggsbransjen har det også vært en nedgang. Totalt gikk 823 aksjeselskap i dette segmentet konkurs, hvilket er en nedgang på 16,4 prosent sammenlignet med 2019. I desember gikk 60 aksjeselskap konkurs. Sammenlignet med samme måned i 2019 er det synonymt med en nedgang på 11,8 prosent.

Flest konkurser i Viken

Av landets fylker var det Viken som hadde flest konkurser i 2020. Totalt gikk 756 bedrifter konkurs i løpet av året. I desember gikk 62 bedrifter konkurs, som betyr en nedgang på 17,3 prosent sammenlignet med desember 2019. På andreplass kommer Oslo med 674 konkurser i 2020. I desember var det her 47 konkurser totalt. En nedgang på 9,6 prosent sammenlignet med desember 2019. Færrest konkurser var det i Troms og Finnmark, Nordland og Møre og Romsdal med 140, 141 og 142 i respektiv rekkefølge.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Salgsdirektør i Experian, Per Ivar Kristiansen, mobil +47 930 09 713