Betalingsanmerkninger for 58,6 milliarder ved utgangen av 2020

Tall fra analyseselskapet Experian viser at 248 538 nordmenn hadde betalingsanmerkninger i årets siste måned. Totalt beløper kravene seg til i overkant av 58 milliarder kroner.

Øyvind Rød, Analytics Manager i Experian, sier at 5,5% av den norske befolkningen hadde betalingsanmerkninger ved utgangen av året.

Antallet personer med betalingsanmerkninger har holdt seg noenlunde stabilt med en endring på -0,13%, fra 248 538 ved inngangen av året til 248 213 ved utgangen. Det gjennomsnittlige kravet for personer med betalingsanmerkninger har økt med 16,7%, sier han.

Menn skylder fortsatt mest

I oktober 2020 viste rapporten fra Experian at menn sto for 64% av betalingsanmerkningene. Ved utgangen av året viser nye tall at av de overnevnte 58,6 milliardene så står menn for 75,2% av det samlede kravet. Videre tall viser at 4,18% av kvinner og 6,76% av menn har betalingsanmerkninger, med et snitt på seks anmerkninger hver.

  • Når alder sees på isolert, er det aldersgruppen 35-44 som har den høyeste konsentrasjonen av personer med betalingsanmerkninger på 7,9%. Aldersgruppen 45-49 faller ikke langt bak med 7,7%, mens aldersgruppe 18-24 har en lavere konsentrasjon på 3,3%. Av de over 60 har 2,4% betalingsanmerkninger, sier Øyvind Rød.

Økt krav på 17 milliarder de siste 12 månedene

Det siste året har antall personer med betalingsanmerkninger holdt seg stabilt med en moderat oppgang, likevel har kravene økt med i overkant av 17 milliarder det siste året. I følge Øyvind Rød, er det de som allerede sliter med økonomiske problemer som har fått det verre, mens andelen personer med betalingsanmerkninger holder seg stabilt.

  • Det er fortsatt for tidlig å se effekten av pandemien i statistikken. Det er utvilsomt mange som står i en vanskelig situasjon, og vi forventer at dette vil fortsette en god stund fremover med tanke på dagens smittesituasjon, sier han.

Økning i forbindelse med julehandelen

I forbindelse med julehandelen viser tallene fra Experian en økning på 19 prosent i 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Det var spesielt i helgene at aktiviteten økte, hvor det daglige kredittsøksnittet var 20,4 prosent høyere enn i 2019. Dette følger opp en rekordsterk Black Week hvor det var en økning på 20 prosent sammenlignet med året før. Viken sto for 25,8 prosent av de totale søkene i perioden, mens Oslo hadde nest flest med 12,7 prosent.

  • Tall fra gjeldsregisteret viser at forbruksgjelden har gått ned med 7,9 prosent i 2020. Økningen i antall søk skyldes først og fremst en trend mot å søke oftere, men på lavere beløp enn når det handles reiser og tjenester. I tillegg er kjøpekraften for mange økt som følge av lav rente, sier Øyvind Rød

Flest betalingsanmerkninger i Vestfold og Telemark

Tallene fra Experian viser at Vestfold og Telemark er det fylket med flest betalingsanmerkninger med 6,4%, etterfulgt av Troms og Finnmark med 6,0%. I Oslo og Viken har henholdsvis 5,8% og 5,7% av befolkningen over 18 år betalingsanmerkninger.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Analytics Manager i Experian Norge, Øyvind Rød, mobil +47 905 74 210