Fersk statistikk fra Experian og Enerto Group viser at alle de nordiske landene hadde færre konkurser i 2020 enn i 2019. De største reduksjonene er i Danmark og Norge med -34 og -18 prosent i respektiv rekkefølge.

I Finland var det en konkurstilbakegang på 6 prosent i 2020, mens tilsvarende tall for Sverige er på 3 prosent. Med andre ord fikk 2020 en mer positiv slutt enn forventet til tross for en konkursøkning i begynnelsen av året som følge av pandemien.

 

Tvinger frem innovasjon

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier han tror det er for tidlig å se totalkonsekvensene som resultat av samfunnsnedstengningen.

  • Det som er positivt er at vi ser en økning i antall nyetableringer i hele Norden. Kriser tvinger folk til å tenke nytt, som igjen resulterer i innovasjon, sier han.

Solid nordisk forretningsklima

Jukka Ruuska, CEO i Enento Group som Asiakastieto i Finland og UC i Sverige er en del av, sier pandemien traff brått i 2020, og at man derfor ventet at det skulle påvirke næringslivet raskt og hardt.

  • Vi ser nå at pandemien ikke har truffet så hardt som forventet når man ser det store bildet. Det nordiske forretningsklimaet er solid, sier han.

Godt år for bygg- og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen har klart seg bra i Norden gjennom pandemien. I Norge har det i 2020 vært en reduksjon i antall konkurser i dette segmentet på hele 25 prosent. Tilsvarende tall for Danmark og Finland er en nedgang på henholdsvis 15 og 8 prosent. I Sverige har det derimot vært en liten oppgang i antall konkurser på 3 prosent.

Tøft for svenskene

I bransjer som transport, overnatting og servering er det større forskjeller mellom de nordiske landene. I Sverige var det enn oppgang i antall konkurser på hele 36 prosent i overnattings- og serveringsbransjen når 2020 sammenlignes med 2019. Tilsvarende tall for transportbransjen er konkursøkning på 27 prosent.

I Danmark er tilsvarende tall for overnattings- og serveringsbransjen en konkursreduksjon på 21 prosent, mens det er en reduksjon på hele 39 prosent i transportbransjen. I Norge har det vært en reduksjon i antall konkurser på 16 prosent i transportbransjen, mens det for overnattings- og serveringsbransjen ikke har vært noen endringer. I Finland har det vært en nedgang på 8 prosent i transportbransjen, men det også her ikke har vært noen endringer i overnattings- og transportbransjen når 2020 sammenlignes med 2019.

Ulike retningslinjer og tiltakspakker

Jukka Ruuska sier variasjonene i de ulike bransjesegmentene avhenger av lokale retningslinjer og de ulike tiltakene fra regjeringene.

  • Sverige er det eneste landet som ikke har vært i nedstengning. Kjøpesentre, restauranter og barer har vært åpne i hele 2020. Samtidig vet vi at serverings- og overnattingsbransjen er hardt rammet av pandemien. De som raskt har kunnet omstille seg til hjemlevering vil forhåpentligvis ikke bli like sterkt rammet i de kommende månedene, sier han.

3468 AS gikk konkurs i Norge i 2020

I Norge gikk totalt 3468 askjeselskap konkurs i 2020. Når alle foretaksformer sees under ett var det 4091 konkurser som gikk konkurs i fjor.

Om tallene:

De presenterte tallene i denne pressemeldingen viser til konkurser i Danmark, Norge, Finland og Sverige gjennom 2020, sammenlignet med 2019. Offentlig forvaltning og forsvar er ekskludert.

Land/ forskjell Denmark Finland Norway Sweden
Jan -22% 12% 5% 4%
Feb -10% 16% 2% 4%
Mar -75% 24% -26% 18%
 Apr  -49 %  36 %  -36 %  31 %
 May  -15 %  -10 % – 27% 1%
 June  -1 %  -2 %  -17 %  -6 %
 July  -26 %  -27 %  -26 %  -4 %
 Aug  -24 %  -28%  -40 %  -4 %
 Sept  -9 %  -5 %  -21 %  -35 %
 Oct  -51 %  -25 %  -21 %  -35 %
 Nov  -49 %  -13 %  -6 %  -2 %
 Dec  -9 %  -44 %  -4 %  16 %
 Tot  -34 %  -6 %  -18 % -3%

For ytterligere informasjon, kontakt:

Salgsdirektør i Experian, Per Ivar Kristiansen, telefon +48 930 09 713