Jun 2021 | Nyheter | Report

En ny undersøkelse gjennomført på vegne av analyseselskapet Experian, viser at 28 prosent av långivere i Europa, Midtøsten og Afrika som en følge av pandemien investerer i beslutningsprogramvare for å effektivisere långivningsprosessen.

Jon-Marius Bru, konsulent i Experian, sier selskapets siste versjon av «Global Insights Report» viser at pandemien har akselerert den digitale transformasjonen til kredittselskaper og långivere i nevnte land. Noe som blant annet er en direkte konsekvens av at stadig flere handler på nett kombinert med at fysiske møter er og har vært vanskelig.

  • Som en følge av pandemien ser vi nå at långivere møter endringene ved å investere i beslutningsprogramvare for å redusere tiden det tar å innvilge lån og kreditt. Noe som gjør det enklere å behandle søknader raskt og effektivt uten å gå på av bekostning av avgjørelseskvaliteten, sier han.

17 prosent av de spurte bedriftene sier de allerede har utviklet og implementert robuste AI-modeller for å fatte bedre beslutninger på vegne av kundene. 46 prosent svarer de allerede i starten av pandemien begynte å utvikle en strategi for å forbedre kundereisen. Men til tross for et ønske om en bedre långivningsprosess, er det kun 11 prosent av bedriftene i EMEA-regionen som prioriterer å bruke nye analysemetoder og AI for et bedre beslutningsgrunnlag.  Til sammenligning er tilsvarende tall i Storbritannia og Brasil på henholdsvis 18 og 24 prosent.

Av undersøkelsen kommer det også frem at 20 prosent av respondentene tror teknologi på kort sikt vil bidra til å skape en digital og friksjonsfri kundeopplevelse, mens 15 prosent mener effekten vil være langsiktig ettersom forbrukerne i økende grad digitaliseres. I tillegg har 89 prosent mål om å til en viss grad automatisere beslutninger, samt ta i bruk behovsstyrte skybaserte beslutningsapplikasjoner.

Ytterligere funn:

  • 17 prosent prioriterer tiltak for å digitalisere prosesser
  • Respondentene i EMEA-regionen bruker AI (67 prosent) og maskinlæring (63 prosent)
  • 80 prosent sier de har en digital identitetsstrategi på plass
  • 24 prosent av respondentene i EMEA-regionen sier de vil implentere sikkerhetsfunksjoner i kundenes enheter
  • 50 prosent forventer å øke budsjettene for å håndtere svindelforsøk i løpet av de neste seks månedene

Undersøkelsen er gjennomført blant 900 bedrifter i ti land, inkludert Australia, Brasil, Frankrike, Tyskland, India, Japan, Singapore, Spania, Storbritannia og USA. For ytterligere informasjon, besøk bloggen Global Decision Analytics.

Experian EMEA Fraud Report

Jon-Marius Bru påpeker også risikoen ved at stadig flere långivere blir heldigitale, så blir svindlerne paralellt mer sofistikerte. Noe som betyr at behovet for sikker autentisering er viktigere enn noen gang.

  • Experian sin Fraud Report for 2021 viser at 25 prosent av de spurte nordiske respondentene i denne undersøkelsen sier at de ikke klarerer å håndtere svindel i alle kanaler. Et annet dårlig tegn er at samme rapport viser at 30 prosent sier at ubalansert tilnærming til svindelhåndtering fører til at kriminelle i større grad lykkes. Det kan bety at for enkelte bedrifter prioriterer salg høyere enn det å beskytte seg mot eksterne trusler, og at det ikke er implementert gode nok systemer for å kartlegge og forhindre svindel, sier han.

Av de nordiske bedriftene som svarte på spørsmålet om hva som er den mest vanlige typen svindel, svarte hele 50 prosent at det var svindel ved onboarding/søknader som er mest vanlig. Kontoovertagelse kom på en annenplass med digitale betalingsløsninger hakk i hæl.

  • Konklusjonen må være at selv om stadig flere investerer i beslutningsprogramvare, så må det parallet investeres i gode systemer for å forutse og forhindre kriminelle handlinger, avslutter han.

Undersøkelsen er gjennomført blant 900 bedrifter i til land, inkludert Australia, Brasil, Frankrike, Tyskland, India, Japan, Singapore, Spania, Storbritannia og USA. For ytterligere informasjon, besøk bloggen Global Decision Analytics.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Jon-Marius Bru, presales consultant Experian, telefon 90 911 928, jonmarius.bru@experian.com