Nye tall fra analyseselskapet Experian viser en konkursnedgang i overnattings- og serveringsbransjen på 52,1 prosent så langt i år. Når juni sammenlignes med tilsvarende måned i fjor, er nedgangen på hele 60 prosent.

Julie Berg, analytiker i Experian, sier nedgangen er over forventning og at det er gledelig å se at den gradvise gjenåpningen gir nytt liv til en bransje som har vært under hardt press i halvannet år.

  • En nedgang var forventet, men kanskje ikke så voldsom som tallene viser. Når de siste 12 månedene sees under ett, har nedgangen vært på 37,5 prosent, sier hun.

Positivt i varehandelen

Det er ikke bare overnattings- og serveringsbransjen som har opplevd lystigere tider de siste månedene. Til tross for dystre spådommer ser det ut til at varehandelen klarer seg godt. Hittil i år er det her en konkursnedgang på 43,3 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har nedgangen vært på 37,1 prosent. Når juni sammenlignes med juni i fjor, er nedgangen på 42,37 prosent.

Liten konkursoppgang i bygg- og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen har derimot en liten vekst i antall konkurser. I juni gikk 65 bedrifter konkurs mens tilsvarende tall for samme periode i fjor var på 59. Hvilket er en oppgang på 10,17 prosent.

  • Hittil i år har det vært en oppgang i antall konkurser på 4,7 prosent, mens tilsvarende tall for de siste 12 månedene er på 3,8 prosent. Dette er tradisjonelt en hardt presset bransje som har klart seg relativt godt under pandemien. Det blir interessant å se utslaget her som følge av gjenåpningen, da mange kanskje vil prioritere opplevelser fremfor oppussing i tiden som kommer, sier Julie Berg.

Generell konkursnedgang

I juni gikk totalt 331 bedrifter konkurs, mens tilsvarende tall for juni i fjor var på 354. En nedgang på 6,5 prosent. Hittil i år er den totale nedgangen for alle foretaksformer på 18,5 prosent med totalt 1770 konkurser. De siste 12 månedene er nedgangen på 19 prosent.

  • Vi ser også at det er nedgang i antall konkurser i landets fylker bortsett fra Rogaland som har like mange konkurser som i juni i fjor. Trøndelag har faktisk en oppgang i antall konkurser på 52,9 prosent når juni sammenlignes med juni. Det var Viken som hadde flest konkurser i måneden som var med 62 etterfulgt av Oslo og Vestland med respektive 45 og 32 konkurser, avslutter Julie Berg.