Apr 2022 | Konkurser og analyser |

Nye tall fra analyseselskapet Experian, viser at mars er den måneden med flest antall konkurser på hele 16 måneder. Ikke siden november 2020 har konkursnivået vært så høyt. I årets første kvartal har konkursøkningen vært på åtte prosent sammenlignet samme kvartal i fjor.

Totalt gikk 294 bedrifter konkurs i mars, mens tilsvarende tall for samme måned i fjor var på 272. Hvilket tilsvarer en prosentvis vekst på åtte prosent. Sist konkursnivået var på samme nivå, var i november 2020 med 295 konkurser.

Negativ utvikling

Til tross for svært usikre tider som følge av pandemien, var fjorårets konkurstall rekordlavt. 2650 bedrifter gikk konkurs, mens tilsvarende tall for 2020 og 2019 var på respektive 3468 og 3862 konkurser. Julie Berg, analytiker i Experian, sier oppgangen i antall konkurser ikke kommer overraskende.

– Konkursoppgangen kommer senere enn forventet. Under hele pandemien har tallene vist det motsatte av spådommene. Noe som blant annet skyldes myndighetenes hjelpepakker. Nå som støtteordningene ikke lenger eksisterer, er det naturlig at det får konsekvenser for både enkelte virksomheter og bransjer, sier hun.

– Ikke minst er vi inne i en svært usikker og uoversiktlig økonomisk periode i form av blant annet en pågående krig i Ukraina, varslede rentehevinger og høye energipriser. Noe som reduserer kjøpekraften generelt, legger hun til.

Konkursnedgang i Viken, Trøndelag og Vestland

Selv om det er en generell oppgang i antallet konkurser i mars, er det noe fylker som går motstrøms. Viken, Trøndelag og Vestland har faktisk hatt en nedgang i antall konkurser i årets første kvartal på henholdsvis 7,98, 8,2 og 6,25 prosent.

Størst konkursoppgang i nord

Julie Berg sier det er i de nordligste fylkene vi ser den største konkursoppgangen i første kvartal.

– I Nordland har det vært 31 konkurser så langt, mens det i Troms og Finnmark har vært 35. I fjor var tilsvarende tall på 19 og 22 konkurser. Møre og Romsdal har så langt hatt en konkursoppgang på hele 57 prosent, med 36 for 2022 og 23 i fjorårets førstekvartal, sier hun.

Flere konkurser i bygg- og anlegg på mer enn to år

Bygg- og anleggsbransjen har generelt klart seg godt under pandemien. Når første kvartal 2020 sammenlignes med samme periode i 2021, var det en nedgang i antall konkurser på 16,4 prosent. I mars var det derimot flere konkurser i bygg- og anleggsbransjen enn det har vært på over to år med hele 90 konkurser.

– Under pandemien så vi at svært mange brukte tiden på å blant annet investere i egen bolig. Nå som pandemien tilsynelatende er over og prisene på byggevarer er høyere enn noen gang i kombinasjon med generelt usikre tide, så er det naturlig at folk er litt mer forsiktig med pengene sine. Hvilket slår negativt ut for bygg- og anleggsbransjen, sier Julie Berg.

Nedgang i antall nyetableringer

I 2021 ble det totalt registrert 36402 nye aksjeselskap, mens tilsvarende tall for 2020 var på 33136. Med andre ord en økning på ca. ti prosent. I årets første kvartal ble det etablert 8055 nye aksjeselskap mot 10569 i samme periode i fjor. En nedgang på 23,8 prosent.