Jun 2022 | Konkurser og analyser |

Ferske tall fra analyseselskapet Experian viser en konkursoppgang på 20 prosent når mai sammenlignes med samme måned i fjor. Totalt for året har det vært en svak konkursoppgang på tre prosent.

Julie Berg, analytiker i Experian, sier at mens vi i mars så en stor økning i antallet konkurser, så var antallet for april under normalen.

– I 2022 er 1190 bedrifter meldt konkurs før 1. juni, mens tilsvarende tall for samme periode i fjor er på 1157. Med andre ord en relativ stabil utvikling selv om vi ser en relativ stor økning i mai, sier hun.

Ingen store bransjeendringer

Konkursutviklingen i overnattings- og serveringsbransjen, varehandelen og bygg- og anleggsbransjen er også stabil når 2022 sammenlignes med 2021.

– De ferske tallene viser ingen store bransjeendringer. Noe som skyldes sannsynligvis skyldes at samfunnet er tilnærmet tilbake til normalen etter pandemien. Det blir veldig spennende å følge utviklingen fremover med tanke på lavere kjøpekraft som følge av blant annet økte drivstoff-, energi- og matvarepriser som følge av den urolige verdensituasjonen, sier Julie Berg.

Stor konkursoppgang i Nordland og Troms og Finnmark

Fylkesvis er det desidert størst oppgang i antallet konkurser i Troms og Finnmark med en vekst på hele 34 prosent. Tilsvarende tall for Nordland er på 27 prosent. Deretter kommer Møre og Romsdal med 17 prosent.

– Fylkene Innlandet, Viken og Vestlandet har fylkene med størst nedgang i antall konkurser sammenlignet med fjoråret. Flest konkurser var det i Viken med totalt 285. Noe som likevel er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med 2022, sier Julie Berg.

Går spennende tider i møte

– Det er gledelig å se konkurstallene er noenlunde stabile. Samtidig er det en spennende tid vi går i møte, der svært mye er uoversiktlig. Spesielt spennende blir det å følge reiselivs- og bygg- og anleggsbransjen. Mye tyder på at reisevirksomheten langt i fra er tilbake til normalen, og høye råvarepriser vil høyst sannsynlig påvirke entreprenører i form av brems i oppussings- og byggeprosjekter. I Oslo vil den nye innstrammingen i småhusbebyggelsen også påvirke fremover, avslutter hun.

Opptre ansvarlig

Julie Berg sier det blir spennende å se hvordan konkursutviklingen blir fremover med tanke på den økonomisk urolige tiden vi er inne i.

­– Det er viktig å for alle bedrifter å få et fullstendig bilde av kundenes økonomiske status før det gis noen form for kreditt. Det finnes flere eksempler der en bedrifts konkurs drar med flere i dragsuget på grunn av manglende likviditet. Som lån- eller kredittgiver har du et ansvar for å innhente nødvendig data for å gjennomføre en grundig kontroll før et lån innvilges. Det er alltid viktig, og spesielt viktig i økonomisk uoversiktlige tider, avslutter hun.

Ønsker du mer informasjon? https://www.experian.no/foretag/analys-och-beslut/advanced-analytics/bransjeanalyse