Jan 2023 | Analytics Academy |

Daglig samler finansinstitusjoner inn data for å analysere kundenes betalingsatferd. Ved bruk av riktige datasett, identifiseres trender og lovbruddsprofiler som forenkler innsamlingsprosessen.

– Innsiktsbaserte prognoser er et kraftig verktøy for enhver datadrevet organisasjon som ønsker å optimalisere innsamlingsprosessene ytterligere, sier Szabolcs Hideg i Experian.

Ved å kombinere internt tilgjengelige data med informasjon fra Experian, bygges et sterkt rammeverk for analysebasert beslutningstaking. Kontakt oss ved behov for å ta analysebaserte innsamlingsstrategier til neste nivå eller trenger hjelp med relaterte modellutviklinger.

Vil du høre mer om analysebasert beslutningstaking?

Kontakt oss her