Nov 2023 | Nyheter |

Nye tall viser en nasjonal nedgang i betalingsanmerkninger sammenliknet med oktober 2022. Samtidig kommer det frem at det er en kraftig økning fra forrige måned, og unge mellom 18-24 fra Oslo kommer dårligst ut.

Totalt har 232.127 nordmenn betalingsanmerkninger ved utgangen av oktober 2023. I alle landets fylker har det vært en nedgang i antall personer med betalingsanmerkninger i løpet av de siste tolv månedene, med unntak av Oslo og Viken. Økningen er størst blant de yngste. 

I den yngste aldersgruppen fra Oslo ser vi en økning i antall betalingsanmerkninger, samt økning i medianbeløpet. Dette skiller seg ut fra resten av landet og aldersgrupper, der vi ser en nedgang sammenliknet med tidligere år, sier Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian.

Vi skylder mindre

Nasjonalt skylder nordmenn med betalingsanmerkninger nå 6,5 prosent mindre enn i utgangen av oktober 2022, fra 58,3 milliarder, til 54,5 milliarder. Dette er en trend Veronica Flyckt i Experian har sett over tid, og hun forteller at det er stor variasjon i utviklingen av utestående beløp mellom fylkene de siste tolv månedene.

Oslo er det eneste fylket der totalbeløpet har økt det siste året. Antall skyldnere i Oslo har økt ved utgangen av oktober med 0,4 prosent sammenliknet med oktober 2022, forteller Flyckt videre.

Skylder mest, men positiv utvikling

Det er fortsatt Troms og Finnmark som skylder mest regionalt i Norge. Med et medianbeløp på 41.537 kroner per skyldner ligger de langt høyere enn fylket som kommer dårligst ut i utviklingen denne måneden, som er Oslo med 25.019 kroner. Allikevel kommer Troms og Finnmark positivt ut i oktober fortsetter Veronica Flyckt.

Med en nedgang på 7,6 prosent i medianbeløp sammenliknet med oktober 2022, viser Troms og Finnmark en sterkere nedgang enn resten av landet. Det eneste fylket med sterkere trend er Innlandet, med hele 24,5 prosent nedgang i totalbeløp fra oktober 2022, sier hun.

Vi betaler for sommerens festligheter

Fra september til oktober 2023 viser tallene fra Experian at antall skyldnere med betalingsanmerkninger har en markant stigning på 2.7 prosent. Dette er en trend analyseselskapet ser hvert år, men tallene er allikevel ikke på nivå med pandemiårene. Veronica Flyckt i Experian er spent på årets videre utvikling.

Hvert år ser vi en markant økning fra september til oktober, der sommerens gleder viser seg i form av utestående regninger i oktober. Det blir spennende å følge utviklingen de neste månedene, med økte matpriser, rentehevinger og generelt høyere prisnivå, sier Flyckt.

Tilbudssesong og smarte valg

Aldri før har det vært større prisøkning på forbruksvarer i september og oktober forteller Prisjakt til E24. Dette kan kobles opp til nye regler for førpris, der varen må ha hatt avertert førpris i minimum 30 dager før tilbudsprisen settes. Det vil være lurt å sjekke førpris på varer under Black Friday og Black Week i følge Flyckt.

Husk å sjekke prisen på varen historisk på for eksempel prisjakt.no. Da vil du raskt få et bilde på om varen har hatt en unaturlig høy utsalgspris den siste måneden, og på den måten unngå å føle deg lurt etter et kjøp. En generell oppfordring til alle er å tenke nøye gjennom kjøp, og handle smart. Billige løsninger kan koste deg dyrt senere, avslutter Flyckt.