Apr 2024 | Nyheter |

Etter et år med høy prisvekst, renteøkning og nedgang i reallønn for de fleste i Norge, viser ferske tall en fortsatt nedgang i antall Nordmenn med utestående betalingsanmerkninger.

Ved utgangen av februar måned er det totalt 229 595 nordmenn som har utestående betalingsanmerkninger, noe som utgjør 1,3 prosent færre enn ved samme tidspunkt for et år siden. Antall skyldnere utgjør rundt 4,9 prosent av hele landets befolkning over 18 år. Andelen på 4,9 prosent er en liten nedgang sammenlignet samme tid i fjor, da andelen av befolkningen med betalingsanmerkninger lå på 5,1 prosent.

Tøffere økonomisk klima

Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian, sier det tøffe økonomiske klimaet i 2023 sannsynligvis har fått nordmenn til å holde tilbake noe av forbruket, og dermed klarer å betjene gjelden sin i større grad en før.

– Det kan se ut som at Nordmenn holder tilbake de største utskeielsene og unngår å ta opp kortsiktige forbrukslån som de siden får problemer med å betjene, fortsetter hun. Tallene viser også at det er en nedgang i totalbeløpet Nordmenn nå skylder. Ser man på tallene fra samme tid i fjor, er det en faktisk nedgang på 4,5 prosent, sier Veronica Flyckt.

Fortsatt økning i beløp for de yngste og de eldste

Tallene viser at skyldnere mellom 18-24 år skylder over 10 prosent mer enn de gjorde forrige år, mens for de som er 60 + er økningen på 4 prosent.

– Tall fra SSB har vist en økning i arbeidsledighet blant unge det siste året, sier Veronica Flyckt. Sett sammen med våre tall kan dette være en forklaring på hvorfor de unge sliter med å tilbakebetale lån, mens trenden er nedadgående for de fleste andre aldersgrupper, sier hun.

Flest med betalingsanmerkninger i Østfold

Det er Østfold som topper listen over fylkene hvor størst andel av befolkningen har betalingsanmerkninger. Her er 6,4 prosent av befolkningen over 18 år skyldnere. Finnmark følger tett på med en prosentandel på 5,8 av den voksne befolkningen i fylket. På den andre siden av skalaen finner vi Møre og Romsdal og Rogaland, der bare 4 prosent har utestående betalingsanmerkninger.

Finnmarkingene skylder mest

Hvis man ser på utestående beløp er totalbeløpet nordmenn nå skylder på 55,5 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra samme tidspunkt i fjor på 4,5 prosent. For et år siden skyldte nordmenn totalt over 59,3 milliarder i utestående betalingsanmerkninger.

– Det er skyldnere i Finnmark som har de høyeste beløpene. Medianbeløpet for personer med betalingsanmerkninger i Finnmark ligger på 48 840 kroner, mens laveste beløp ser man i Oslo der medianbeløpet for skyldnere er på 25 276 kroner, sier Flyckt. Ser man på utviklingen i løpet av de siste 12 månedene er det Nordland som er høyest i landet, med en økning på 7,5 prosent i utestående medianbeløp per skyldner.

Ikke ta deg økonomisk vann over hodet

Veronica Flyckt sier at vi fremdeles er inne en tid med stor økonomisk usikkerhet, og at det derfor ikke er tiden for de store økonomiske risikoprosjektene.

– Med tanke på dagens urolige økonomiske situasjon, bør alle være litt ekstra forsiktig med forbruket. Spesielt forbruk som krever lånte penger. Selv om det meldes at renten etter hvert skal ned igjen, vet vi ikke når det blir.  Det er derfor viktig å ikke ta seg økonomisk vann over hodet, avslutter hun.