Apr 2024 | Nyheter |

Mens ferske tall viser en liten oppgang i antallet konkurser sett mot samme måned i fjor, viser tall fra nabolandet Sverige noe helt annet.

I løpet av februar måned gikk 352 aksjeselskap konkurs i Norge. Dette er en økning på 7,6 prosent sammenlignet med februar 2023, da 327 AS måtte stenge dørene. I Sverige meldes det om en oppgang på hele 62 prosent om februar sees opp mot februar for 12 måneder siden. Dette gjør februar til den verste konkursmåneden i Sverige siden finanskrisen i 1994,

– Mens Norge har hatt variasjon, med både opp-og nedgang i antallet konkurser de siste månedene, så har Sverige hatt en ensrettet økning i antallet konkurser, sier Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian. Tallene fra de siste 12 måneder til sammen viser imidlertid en økning på litt i overkant av 14 prosent også i Norge, forsetter hun.

Kontrastfylt på Vestlandet

Det er i landsdelen Vestlandet at tallene viser størst sprik i utviklingen, her finner vi både fylket med størst økning og fylket med størst nedgang i antallet konkurser.

– Nabofylkene Rogaland og Vestland har helt motsatt utvikling når det kommer til konkurser når februar måles mot februar for 12 måneder siden, sier Veronica Flyckt. I Rogaland ser vi en økning på 31,6 prosent, mens Vestland kan skilte med størst nedgang, med 15,6 prosent, sier hun.

Konkursutsatte bransjer sliter fortsatt

Tradisjonelt konkursutsatte bransjer som Bygg- og anleggsbransjen, Varehandelen og Overnatting- og serveringsbransjen så en økning i konkurser også de siste 12 månedene.

– Det er fremdeles Bygg- og anleggsbransjen som har hatt flest konkurser. I løpet av de siste 12 månedene er det 991 virksomheter innen dette feltet som har gått konkurs, noe som gir en økning på 13,1 prosent, sier Veronica Flyckt. Størst økning det siste året har det imidlertid vært innen varehandelen, som har hatt en økning på 14,6 prosent, fortsetter Flyckt.

Pandemiens etterdønninger?

Bygg- og anleggsbransjen slet også før pandemien, tallene fra slutten av 2023 viser likevel en liten konkursøkning fra 2018 til 2023.

– Under og rett etter pandemien var det mange bedrifter som fikk statlig støtte for å klare seg gjennom vanskelige økonomiske tider. Det kan se ut som dette har utsatt pengeproblemene for endel virksomheter, og at disse utgjør denne økningen vi ser nå, sier Veronica Flyckt.

Tenk langsiktig

– Det er i usikre økonomiske tider enda viktigere å tenke langsiktig, planlegge og ha en strategi for hva man skal gjøre om man havner i økonomisk uføre, Sier Veronica Flyckt.

Det finnes flere eksempler der en bedrifts konkurs drar med flere i dragsuget på grunn av manglende likviditet, og manglende forarbeid, avslutter hun.