Bruk av personopplysninger

Registrering av opplysninger

Ved bruk av hjemmesiden registreres det hvilken internettsider brukeren har sett på, tidspunktet, hvilken browser brukeren benytter og hvilken IP-adresse brukeren har. Vi benytter også ’cookies’ til å innsamle tekniske opplysninger og til statistiske formål for å måle trafikken på hjemmesiden.

Alle disse opplysningene er ikke-personrelaterte opplysninger. Brukeren kan med andre ord ikke identifiseres som individ på bakgrunn av disse opplysningene. Opplysningene samles inn utelukkende av hensyn til systemadministrasjonen og den fortsatte optimering av hjemmesiden.

Personrelaterte opplysninger

Experian registrerer ingen data som kan brukes til å identifisere deg, med mindre du selv utfyller formularer, f.eks i forbindelse med bestilling av produkter. Alle kundeopplysninger og informasjon om bestillinger blir behandlet strengt fortrolig og videregis ikke til tredjepart, med mindre det er pålagt jmf. personopplysningsloven.

Ansvar

Experian er underlagt norske og internasjonale lover og regler. I Norge er vi godkjent til å samle inn og behandle person- og foretaksinformasjon. Konsesjonen er utstedt av Datatilsynet som er den forvaltningsmyndighet som kontrollerer at lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet.

Spørsmål m.m

Experian Marketing Services
Experian Insight AS
Kirkegt. 1-3
P.O.BOX 121
Sentrum N-0102 Oslo
Tlf: + 47 23 10 08 50
Faks: +47 23 10 08 51
E-post:info@experian.no

Experian Credit Services
Experian AS,
Sørkedalsvn. 10C
Postboks 5275, Majorstuen
0303 OSLO
Tlf: 815 55 454
E-post: kundesenter@no.experian.com

Klager

Hvis du vil klage over Experians behandling av dine personopplysninger, kan du henvende deg til:

Experian Marketing Services
Experian Insight AS
Kirkegt. 1-3
P.O.BOX 121
Sentrum N-0102 Oslo
Tlf: + 47 23 10 08 50
Faks: +47 23 10 08 51
E-post:info@experian.no

Experian Credit Services
Experian AS,
Sørkedalsvn. 10C
Postboks 5275, Majorstuen
0303 OSLO
Tlf: 815 55 454
E-post: kundesenter@no.experian.com

Datatilsynet
Du kan også klage direkte til:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep
N-0034 Oslo 1
Tlf.: 2239 6900
Fax: 2242 2350
E-post: postkasse@datatilsynet.no

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.