Informasjon om personer og bedrifter

Daglig oppdatert informasjon om samtlige bedrifter i Norge

Informasjon om personer og bedrifter

Experians persondatabase inneholder informasjon på alle norske privatpersoner som har levert ligning eller har pådratt seg en betalingsanmerkning. Vi har markedets beste modeller for scoring og dekker alle behov for kredittvurdering av privatpersoner.

 

Experian gir deg daglig oppdatert informasjon om samtlige bedrifter i Norge. Vi har markedets beste modeller for scoring og dekker alle behov for kredittvurdering på norske foretak. I tillegg tilbyr vi rask og enkel tilgang til dagsferske kredittopplysninger på utenlandske foretak.

 

Våre produkter og løsninger innenfor person- og foretaksinformasjon

Holder dine kunder samme tempo neste år?

Commercial Delphi er et unikt analyseverktøy som med stor presisjon kan predikere hvordan et foretaks betalingsevne vil bli fremover.

Riktig betingelse til riktig kunde

Tilby de riktige kundene de riktige betingelsene. Experian har lansert et scorekort som gjør sjekk av kredittverdighet både enklere, mer nyansert og nøyaktig enn dagens løsninger. Scoren forutser den finansielle stabiliteten og evnen for en privatperson til å møte sine forpliktelser over de neste 12 måneder.

Sikker informasjon i en global verden

I en stadig mer globalisert forretningsverden har behovet for forretningsinformasjon på utenlandske bedrifter stadig økt. Da kan det være greit med et verktøy som gir deg rask tilgang til informasjon om regnskap og eventuelle betalingsanmerkninger på dine utenlandske forretningsforbindelser.

Integrer ferske kredittopplysninger i din bedrifts forretningsløsninger

Med en integrasjonsløsning fra Experian kan vi bygge beslutningsmodeller inn i dine egne systemer. Så får du fersk informasjon presentert på den måten du ønsker.

Eiendomsinformasjon

Med Eiendomsinformasjon i CreditOnline, får du direkte tilgang til Norsk Eiendomsinformasjons databaser. Du kan sjekke blant annet hjemmel og heftelser på både selveierboliger og andelsboliger.

Ta bedre beslutninger

CreditOnline er et brukervennlig kredittvurderingsverktøy som gir deg rask tilgang til informasjon om dine forretningsforbindelser. Slik kan du ta raske, men velbegrunnede kredittbeslutninger når du måtte ønske det.

Dekk ditt informasjonsbehov med InfoWeb

InfoWeb er internettbasert kredittsjekking med grunnleggende kredittinformasjon om alle norske foretak og privatpersoner. Informasjonen oppdateres daglig, og løsningen er oversiktlig og brukervennlig.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter reservert.