Beskyttelse mot svindel og compliance

Beskytt bedriften din

Det er fart på utviklingen i nye teknologier. Forbrukere drar i stadig større grad nytte av internettbaserte løsninger i sine daglige gjøremål, fra nettbank til matinnkjøp. Det betyr at firmaer er stilt overfor økende utfordringer med å forebygge nettsvindel og overholde hvitvaskingsloven.

Vi hjelper deg med å:

 • Sikre firmaet ditt mot nettsvindel
 • Kjenne din kunde (KYC)
 • Identifisere tidlige faresignaler (EWS)
 • Finne mistenkelig atferd

Er du underlagt hvitvaskingsloven?

 • Advokatkontorer
 • Pensjon
 • Forbrukslån
 • Revisjons- og konsulentfirmaer
 • Finansinstitusjoner
 • Realkredittinstitusjoner
 • Verdipapirforetak
 • Investeringsforvaltningsselskaper
 • Livsforsikringsselskaper – tverrgående pensjonskasser
 • Utstedere av elektroniske penger
 • Forsikringsmeglere, når de formidler livsforsikring eller andre investeringsrelaterte forsikringer
 • Utlånsvirksomheter
 • Kasinoer

Vil du høre mer om hvordan du kan beskytte bedriften din mot svindel og hvitvasking?

Andre løsninger innen Svindel og compliance

FraudNet

FraudNet er en omfattende risikoplattform som identifiserer kontosvindel, innbrudd i eksisterende kontoer og falske transaksjoner på nettet og via enhetsgjenkjenning.

Experian AML

Kom i gang med å redusere tiden du bruker på PEP-sjekker og overholdelse av hvitvaskingsloven med Experians AML-løsninger.

Experians svindelløsninger er blant annet nevnt i Dagens Næringsliv

Les hele artikkelen ”Aldri sikrere enn det svakeste ledd” som omhandler ”The Dark Web” og Experians svindelløsninger på DN.no