Foretaksanalyse

En Foretaksanalyse inneholder all tilgjengelig økonomisk og juridisk informasjon om et ønsket foretak, i en samlet rapport.

Opplysningene hentes ut fra Experians database, som kontinuerlig kvalitetssikres og oppdateres fra en rekke kilder. Dette gir deg en nøytral vurdering av eget foretak og dets kredittverdighet, samt kunnskap om hva andre kan etterse på ditt firma. I tillegg får du verdifull viten om dine leverandørers fremtidige leveringsevne og mulighet til å vurdere dine kunders kredittverdighet og betalingsevne.

Foretaksanalysen for ENK inneholder:

 • Grunnleggende foretaksinformasjon
  Dette innebærer blant annet opplysninger om eierforhold og daglig leder. Analysen viser også foretakets betalingserfaring, samt eventuelle pantstillelser.
 • Commercial Delphi Rating og trend
  En konklusjon på foretakets sannsynlighet for å gå konkurs de kommende 12 månedene.
  I tillegg til selve scoreverdien, klassifiseres selskapet i en risikoklasse med beskrivende tekst, samt viser de viktigste scoreparametrene
 • Resultatregnskap siste 3 år (for ENK med regnskap) 
  Viser postene i resultatregnskapet, samt balanse og nøkkeltall.
 • Finansieringsanalyse
  Viser endringer i foretakets finansieringsstruktur
 • Betalingsanmerkninger/frivillige panstillelser
  Viser registrerte negative betalingsanmerkninger på selskapet som blant annet inkassosaker og dommer i Forliksråd. Du vil også se hvem som er kreditor, samt kilde, beløp og status i saken. Dersom foretaket har frivillige pantstillelser registrert, vil disse fremkomme i egen tabell.
 • Risikoanalyse
  Oversikt som viser om foretaket har oppfylt sine forpliktelser, juridiske faktorer og dets økonomiske stilling.
 • Finansanalyse med nøkkeltall
 • Aktuelle hendelser 
  Inneholder blant annet endringer i offentlig informasjon
 • Bransjetall

Generelle henvendelser

Fyll ut skjema under så detaljert som mulig.

Ved å registrere deg til å motta kommunikasjon fra Experian vil du motta våre nyeste markedsundersøkelser og innsikt, nyheter og invitasjoner til arrangementer og webinarer. «Experian tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester».

Vi vil gjøre vårt beste for og kun sende deg kommunikasjon som vi anser å være relevante for deg og din virksomhet.

Du kan når som helst forandre mening.

 • Send

*Ta en titt på vår personvernpolicy for detaljer om bruk og lagring av dine persondata


 
Sample Title*$*Sample Description*$*/site-images/EXPERIAN_2CLR_noSM-Web.jpg*$*en_US