May 2024 | Nyheter |

Tall viser drastisk nedgang i konkurser om mars sammenlignes med samme måned i fjor. I løpet av mars 2024 gikk 263 aksjeselskap konkurs, mot 399 i 2023. Dette er en nedgang på hele 34,1 prosent.

Om man ser på konkurstall for de siste 12 månedene så har totalt 3 528 AS blitt slått konkurs. Dette er en liten økning på 6,4 prosent om man sammenligner med de foregående 12 månedene.

Julie Berg, analytiker i Experian sier at til tross for at det er en svak økning i løpet av året sett under ett, så er det lovende med en såpass stor nedgang som 34 prosent når mars sees mot mars i fjor.

–Vi kan håpe dette er starten på en nedadgående trend, men det er vanskelig å konkludere 100 prosent, før vi kommer litt lenger ut i året, sier Julie Berg. I løpet av årets tre første måneder har vi sett både opp og nedgang, så helt stabilt er det ikke, fortsetter hun.

Nedgang i konkursutsatte bransjer

Noen av de tradisjonelt sett mest utsatte bransjene viser også nedgang i antallet konkurser om mars måles mot mars. I varehandelen falt antallet konkurser fra 82 i mars 2023, til 50 i mars 2024, noe som er en nedgang på 39 prosent. Også i bygg- og anleggsbransjen var det nedgang på over 30 prosent, fra 110 til 75 når mars sees mot mars.

– Det er hyggelig å se nedgang i to av de tradisjonelt sett mest konkursutsatte bransjene. Dessverre viser tallene fra de siste 12 månedene en liten økning på henholdsvis 6,7 prosent og 5,1 prosent for bygg- og anleggsbransjen og varehandelen. Det er uansett positivt at det er nedgang når mars måles mot mars både bransjespesifikt og generelt sett, noe som kan tendere mot lysere tider, sier Berg.

Møre og Romsdal øker mest

Ser man på konkurstall fylkesvis, er det Møre og Romsdal som øker mest i løpet av de siste 12 månedene, med en oppgang på 26,5 prosent. Hakk i hæl ligger Agder med en konkursøkning på 16,5 prosent.

– Møre og Romsdal gikk fra 136 konkurser april 2022-mars 2023, til 172 konkurser april 2023-mars 2024. Dette fylket ligger også høyt oppe på lista om vi ser på relative størrelser, altså antall konkurser per 1000 aktive aksjeselskap. Her har Møre og Romsdal en økning på  23 prosent, mens gjennomsnittet for hele landet ligger på 3 prosent, utdyper Julie Berg.

Ansvarlige långivere

Julie Berg sier långivere alltid har et stort ansvar, både når det gjelder lån til enkeltpersoner, og ovenfor bedrifter.

– Långivere bør ha solide risikostyringsstrategier på plass for å håndtere mulige tap, samt nøye vurdere de langsiktige konsekvensene av beslutninger som tas i urolige tider. Her er Open Banking og tradisjonelle kredittdata svært viktig, da det gir långiverne tilgang til verifiserbar finansiell informasjon om låntakerne, inkludert inntekt, utgifter, gjeld og betalingshistorikk, avslutter hun.