May 2024 | Nyheter |

Ferske tall viser en fortsatt nedgang i beløpet skyldnere har utestående når mars måles mot mars for 12 måneder siden.

Ved utgangen av mars 2023 var dette beløpet på 57,6 milliarder kroner, mens det i mars i år ligger på 53,2 milliarder kroner. Julie Berg, analytiker i Experian, sier at tallene viser fortsatt nedgang, både i antall personer med betalingsanmerkninger, og i totalbeløpet disse skylder.

– Nedgangen i totalbeløpet som er utestående er på 7,7 prosent i løpet av de siste 12 månedene, mens antallet nordmenn som har utestående betalingsanmerkninger har sunket med 1,2 prosent i samme periode, fortsetter hun.

Laveste beløp siden mai 2022

53,2 milliarder er det laveste beløpet på nesten to år. Det er imidlertid verdt å merke seg at det samlede utestående beløpet har falt betydelig mer enn nedgangen i antall skyldnere og median utestående beløp per skyldner.

– Det at det samlede beløpet har falt så mye mer enn medianbeløpet per skyldner kan tyde på at skyldnere med store utestående beløp har blitt flinkere til å imøtekomme sine betalinger, påpeker Berg

Nedgang i alle aldersgrupper

Ved utgangen av mars var det 1,2 prosent færre nordmenn med utestående betalingsanmerkninger sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden.

– For første gang i år viser tallene nedgang i alle aldersgrupper, fra 18 til 60+ år. Utviklingen er noe forskjellig mellom gruppene, da vi ser en nedgang på rundt 3 prosent for 40-åringene og en marginal nedgang på 0,1 prosent for dem som er 60 og oppover, sier Julie Berg.

Stor beløpsøkning for 50-åringene

Ser man på medianbeløpene for alle skyldnere med utestående betalingsanmerkninger uavhengig av alder, så har dette sunket med 1,5 prosent det siste året. Tallene viser imidlertid en økning hos noen av aldersgruppene, og særlig hos norske 50-åringer som har over 8,4 milliarder i utestående betalingsanmerkninger.

– Det er store differanser i utviklingen i de forskjellige aldersgruppene, sier Julie Berg. Mens gruppen 50-55 har en økning i medianbeløp per skyldner på hele 16,1 prosent, har skyldnere mellom 30-34 år en nedgang på 14,3 prosent sett mot samme tidspunkt i fjor.

Regionale forskjeller

Tallene viser også store forskjeller i størrelsen på de utestående beløpene om man ser fylke mot fylke. Det er nordpå man finner de største beløpene, mens man fremdeles ligger lavest i Oslo.

– Oslo er eneste fylke der medianbeløpet per skyldner er under 30 000. I andre enden av skalaen finner vi Finnmark, som er eneste fylke hvor beløpet er over 45 000 per person, sier Berg. De nøyaktige tallene er henholdsvis 25 066 kroner i Oslo, og 46 448 kroner i Finnmark, legger hun til.

Viktig med riktig beslutningsgrunnlag

Julie Berg sier det på generelt grunnlag er viktig at långivere er sitt ansvar bevisst med tanke på innvilgelse av lån.

– Det er viktig at beslutninger om innvilgelse av lån og kreditt fattes med riktig beslutningsgrunnlag som historiske data for å sikre at låntakere ikke tar seg vann over hodet. Vi er inne i en periode med økte levekostnader generelt, og da er et ekstra viktig med god kunderådgivning og at man som en profesjonell aktør er sitt ansvar bevisst, avslutter Julie Berg.