Dec 2020 | Nyheter | Nyheter

2020 vil utvilsomt gå inn i historien som Coronavirus-året, hvor vi alle har måttet ofre mange privilegier og endret måten vi lever og jobber på.

Det har vært et krevende år for mange, men i alle utfordringene ser vi muligheter. Vi ser bedrifter omstrukturere og bruke denne tiden til å tenke annerledes, vokse og innovere. Imponerende mange bedrifter har klart å navigere gjennom usikkerhet, og vi mener at data, analyse og teknologi vil være enda viktigere i tiden fremover for å sikre vekst og innovasjon under den nye normalen. 2020 har vært et år som har krevd stor fleksibilitet og smidighet både hos oss og hos våre kunder.

 

Vi har jobbet hardt for å sikre gode kundeopplevelser gjennom hele Conora-perioden. Ser vi på hvordan året har gått, er vi stolte av å si at vi leverte et solid resultat de første 6 månedene av finansåret, med en organisk omsetningsvekst på 2%. Og mens COVID-19 har påvirket det makroøkonomiske miljøet betydelig, har det også katalysert trender som spiller inn i Experians styrker. Innovasjon ligger i vårt DNA og har drevet suksess for oss i markedet.

Norsk økonomi – Optimisme med forbehold

Norsk økonomi har også fått kjenne på pandemien. Pandemiens økonomiske innvirkning har påvirket både makro- og mikronivå. Siden gjenåpningen i sommer har den økonomiske aktiviteten tatt seg opp i store deler av norsk økonomi. Nedstengingen i høst og vinter resulterte imidlertid i store økonomiske tap, og norsk BNP anslås å reduseres til 3,6% totalt i år. Økonomien er nå i en moderat resesjon.

Vi ga nylig ut en markedsrapport som tar for seg hvordan pandemien har påvirket kredittøkonomien i Norge. 

Til tross for mye usikkerhet kan vi fortsatt glimte optimisme i norsk næringsliv. Ifølge en undersøkelse av Forrester på vegne av Experian, forventer tre av fire norske bedrifter å være tilbake til normal omsetning og bunnlinje i løpet av de neste 12 månedene. Hele 90 prosent av de spurte bedriftene forventer normale tilstander i løpet de neste 18 månedene.

Men til tross for optimismen innrømmer hele 38 prosent at de sliter med å få komplett oversikt over gjeld og økonomisk utsatte kunder.

Ønsker du tilgang til hele rapporten kan du laste ned denne her

Statistikk viser at det har vært en prosentvis nedgang i antall konkurser på 9,9 prosent sammenlignet med de 11 første månedene av fjoråret. Hvilket innebærer at totalt 3.220 aksjeselskap gikk konkurs til og med November. Det har vært interessant  å følge utviklingen da de går mot tidligere prognoser som følge av Covid-19. Det blir spennende å se utviklingen fremover nå som Norge, og Europa generelt, opplever en ny oppblussing. Selv om våre tall viser optimisme er det næringer som også er betydelig utsatt fremover. Spesielt lider overnattings- og serveringsbransjen. Her frykter vi en markant oppgang i konkurser i tiden som kommer. Analytikere advarer også mot en økning i misligholdte lån, økonomiske overforpliktelser og eksponering i tiden som kommer.

Experian – din partner i usikre tider

I Experian har vi hatt fokus på å skape stabilitet og sikkerhet for både våre ansatte og kunder i en usikker og ustabil tid. Blant annet har vi oppfordret våre kunder til å nøye følge endringer i  kredittrisikoen ved å ha større fokus på å overvåke kundeporteføljen sin. Vi har også oppfordret til å ha fokus på vurdere nye, innovative datakilder i kredittvurderingen for å skape et fullstendig overblikk over kundeforholdet.

Vi hadde et webinar om dette tema tidligere i år som du kan se her.  

Det har vært et år der vi har fokusert mye på å forstå markedet og finne de beste løsningene for våre kunder og partnere. Vi setter stor pris på fleksibiliteten dere har vist, samt gode diskusjoner og samtaler vi har hatt online. Video og Teams møter har vært viktig for oss for å fortsette den gode kontakten med kundene våre, og det har fungert godt. Derimot ser vi veldig frem mot å kunne møte dere alle face-to-face, forhåpentligvis i løpet av 2021.

Innovation Summit 2020 – vår første digitale konferanse ble en suksess

I høst måtte vi også tenke annerledes rundt våre tradisjonsrike arrangementer, ettersom vi  innså at vår årlige konferanse Innovation Summit ikke kunne avholdes som vanlig – nemlig som et fysisk arrangement med mange nettverksmuligheter og spennende foredragsholdere på scenen. I stedet benyttet vi et studio og en digital plattform for å ha mulighet til å skape en så ekte konferanseopplevelse som mulig.

Konferansen fant sted den 26. november og det ble en spennende og innholdsrik dag med mye innsikt, inspirasjon, nettverksbygging og interessante historier fra våre kunder og partnere. Bo Rasmussen, Chief Customer Officer – var moderator for arrangementet:

 

‘’ Innovasjon og data har vært stikkord de siste årene og vil forbli det i disse tider, det hjelper oss å navigere gjennom usikkerhet, som den nåværende koronapandemien har resultert i”.  

Vi ønsker å takke alle kunder, foredragsholdere og kontakter som ønsket å dele denne dagen med oss. Vi setter stor pris på alle de positive tilbakemeldingene vi har mottatt.

Gikk du glipp av Innovation Summit, eller ønsker å se noen av foredragene på nytt?

Alle presentasjonene er tilgjengelige og kan lastes ned her

Vi har gjort data til innsikt i 150 år

2. november 2020 var en dag vi var veldig stolte over å kunne feire i Experian, da vårt danske kredittbyrå fylte 150 år!  Det er en fantastisk milepæl i vår historie. Helt fra starten har vi hjulpet selskaper med å vurdere deres kunders kredittverdighet, og frem til i dag sørger vi for å holde forbruker- og bedriftsdata sikre, oppdaterte og relevante – og dette vi har tenkt å fortsette å gjøre i mange år fremover!

Du kan lese mer om vår 150 år lange historie som kredittbyrå og dataleverandør og høre hva våre kunder og ansatte har å si. 

Ny kaptein på skuta 

I desember valgte Frode Berg, administrerende direktør for vår nordiske virksomhet, å søke nye utfordringer utenfor Experian. Frode har vært ansvarlig for den nordiske virksomheten i 6 år, og har i tett samarbeid med ledergruppen bygget på en endringsklar organisasjon, med fullt fokus på å hjelpe alle kunder med å ta ansvarlige beslutninger.

Bo Rasmussen, som i dag er Chief Customer Officer, har overtatt ansvaret på interim basis, og vil i neste periode bygge videre på den overordnede strategien for Norden. Per Ivar Kristiansen vil fortsette å støtte den norske virksomheten og kundene våre, og Lars Tøttrup vil gjøre det samme i Danmark.

Hvis du har spørsmål, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte din kontaktperson eller kundeservice.

 

Vi ønsker å takke våre alle kunder og partnere for et godt samarbeid i året som har gått

og ønsker alle en fredelig julefeiring og et godt nytt år.