Oct 2022 | Konkurser og analyser |

Nye tall fra data- og analyseselskapet Experian viser at 298 aksjeselskaper gikk konkurs i september. Hvilket er 42 prosent mer enn måneden før, og 17 prosent mer enn fjorårets september.

Julie Berg, analytiker i Experian, sier september er en måned det pleier å være mange konkurser.

– Det er ingen stor overraskelse at vi ser en sterk økning sammenlignet med forrige måned, da det er forventet sesongtrend, sier hun.

2162 aksjeselskap konkurs

Totalt for året er det en konkursoppgang på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt er 2162 aksjeselskap meldt konkurs i år, mens tilsvarende tall for i fjor var på 1948.

– Selv om konkurstrenden for året er stigende, er det viktig å påpeke at det sammenlignes med fjoråret hvor det var få konkurser. Ser vi på konkursnivået i 2019 og 2020, er antallet konkurser for året relativt lavt. Det er 17 prosent færre konkurser sammenlignet med samme periode i 2020, og 24 prosent færre enn i 2019, sier Julie Berg.

Flest konkurser i bygg- og anleggsbransjen

Når det ses på konkurser i de ulike bransjene, er det i bygg- og anleggsbransjen det har vært flest konkurser så langt i år. I løpet av september gikk totalt 79 AS i dette segmentet konkurs. Hvilket er en økning på syv prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette er ikke overraskende, da det er en bransje som er sterkt påvirket den økonomiske situasjonen med høyere priser på byggevarer, og derfor også lavere byggeaktivitet. Dette er nok en bransje som er under stort press om dagen, sier Julie Berg.

I segmentet varehandel, har det vært 416 konkurser så langt i år. Hvilket er en stigning på 23 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I september var det 64 konkurser i denne bransjen. I overnattings- og serveringsbransjen var det totalt 35 konkurser i forrige måned og 234 så langt i år. For 2022 tilsvarer dette en økning på 23 prosent.

Fylkesvis økning

Det har vært en konkursoppgang i alle landets fylker så langt i år. I Viken er derimot økningen minimal med kun en mer registrert konkurs enn på denne tiden i fjor. I Oslo er et også en svak økning med på seks prosent. Størst økning har det vært i Troms og Finnmark med 33 prosent og Nordland med 32 prosent. I Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland har økningen vært på henholdsvis 20, 19 og 18 prosent.

Mindre nyetableringer

Tallene fra Experian viser en reduksjon i antall nyregistrerte bedrifter. Sammenlignet med september i fjor er nedgangen på 33 prosent. Når året sees under ett, er nedgangen på 20 prosent. Fylkene med størst nedgang så langt i år er Innlandet, Viken, Rogaland og Oslo med henholdsvis 26, 23, 23 og 22 prosent.

– At antallet nyregistreringer går ned er forventet med tanke på den økonomiske situasjonen landet er inne i. Det er nok mindre villighet til å ta risiko blant investorer, i tillegg til at mange nok utsetter denne type planer til situasjonen er noe mer oversiktlig, sier Julie Berg.

Data – viktigere enn noen gang

Julie Berg sier usikkerheten i verdensøkonomien gjør det viktigere enn noen gang å bruke data for å ta kvalifiserte beslutninger.

– Vi har alle et større ansvar nå. Det er viktig at finansinstitusjoner bedriver ansvarlig långivning, og bedriftseiere må ta hensyn til den økonomiske situasjonen med tanke på planlegging. Det er ingen hemmelighet at både privatpersoner og bedrifter står overfor utfordrende økonomiske tider fremover, og det er derfor viktig å benytte seg av fakta i form av data for å gode valg, sier hun.