Anonymiserte byrådata

Ta beslutninger raskere og sikrere basert på innsigt fra anonymiserte byrådata

Finn ut verdien av anonymiserte data

Anonymiserte byrådata

Flere bransjer blir stadig utfordret av nye regulatoriske endringer og det er avgjørende å kunne ta beslutninger som baserer seg på flere typer oppdaterte datakilder. 

Endringer i markedet og økt konkurranse medfører større krav til aktører når det kommer til: 

  • Automatisering av prosesser

  • Nøyaktig informasjon og tidlig identifisering av kunder og skyldnere 

  • Effektive handlingsforløp  og kundeadministrasjon 

Med Experians anonyme byrådata kan du ta beslutninger raskere og sikrere på bakgrunn av innsigt fra faktiske byrådata (anonymisert),  uten at det går på bekostning av regulatoriske krav. 

Hva er anonymiserte data?

Aggregert data

Aggregerte data gir deg innsikt i geografiske ‘klynger’ av personer fra Experians kredittbyrå, hvor du bl.a. kan se følgende informasjon på klyngenivå:

  • Inntekt 
  • Forume 
  • Skatt 
  • Aldersgrupperinger
  • Betalingsanmerkninger 

 

 

Syntetisk data

Ved hjelp av syntetiske data kan du dra nytte av verdifull innsikt gjennom: 

  • Benchmarking av  dataene dine mot Experians kredittbyrå.
  • Hvordan ser risikoprofilen til porteføljen ut sammenlignet med Experians kredittbyrå?

Verdien av anonymiserte data

Hvordan kan din bransje dra nytte av anonymiserte data? 

Inkassobransjen

Inkassobransjen

Som risikoanalytiker i et inkassobyrå ønsker jeg å hente informasjon om kredittrisiko hos en bestemt forbruker, slik at jeg kan bestemme hvor høy prioritet personen skal være og hvilket handlingsforløp som skal tas. Jeg ønsker også å unngå å måtte sende gjenpartsbrev for å redusere kostnadene mine.

Ved å benytte aggregerte data kan jeg få en innledende risikokategorisering eller score, basert på minimal forbrukerinformasjon (f. Eks. Personens adresse og / eller alder og kjønn) og dermed minimere tiden min til beslutning, samt tid og kostnader knyttet til sende gjenpartsbrev. 

Bank og Finans

Bank og Finans

Som kredittrisikoansvarlig i en bank benytter vi allerede mange dataelementer.  Å legge til anonymiserte data åpner for mange nye muligheter. Anonyme byrådata gjør det blant annet mulig for oss å forutsi og forstå kundeatferd utenfor vår kundebase. Vi mener det er nøkkelen til å identifisere trender og forstå den økonomiske situasjonen til en kunde, samtidig som det blir enklere for risikoanalytikerne og rådgiverne våre.

Hør fra vår produktekspert Kjell Tofte - Hjernen bak anonymiserte data

Vi tok en prat med Kjell for å få et innblikk i idèen bak anonymiserte data. Hvordan har han jobbet med våre kunder og partnere for å skape en ny måte å jobbe med data som gir verdi og innovasjon i kredittverdenen.

Kjell Tofte - Hjernen bak anonymiserte data

Bør ikke samfunnet ha nytte av teknologi og løsninger som kan gi verdi på en trygg måte?

"Beskyttelse av sensitive data har vært i fokus i lang tid, men sensitive data har store samfunnsmessige fordeler, og ikke bare i kredittsammenheng. Vi har derfor startet et stort prosjekt som kan bruke anonymiserte data innen flere strategiske beslutninger. Dette kan være et utgangspunkt for å kunne tilby mer data som er sikret via anonymisering"

Ascend: Hjelper bedrifter utvikle modeller og scorekort ved bruk av anonymiserte data

Experian Ascend er et effektivt og sikkert analysemiljø som hjelper bedrifter forutse og evaluere kritiske beslutninger raskere, og med bedre innsikt enn noensinne tidligere. Du får tilgang til anonymiserte data som hjelper deg forutsi risiko uten at det går på bekosting av regulatoriske krav. Ved å ta i bruk analyseplatformen Ascend kan du bygge et utvalg referansemålinger, scorekort, og utvikle avanserte analyser av kundebasen i èn samlet løsning i sanntid. Dette blir presentert i interaktive formater og er utformet for bruk i styremøter.

Experian Ascend er en integrert del av Experians arbeid med innovasjon og vil øke norske bedrifters evne til å få mest mulig verdi og utbytte av alternativ data. 

Vil du teste verdien av anonymiserte byrådata?

For at du skal få muligheten til å se verdien av anonymiserte data, gir vi deg muligheten til å delta i et Proof Of Concept prosjekt.

1. Innledende møte

Vi tar et innledende møte med deg for å forstå din nåværende kredittvurderingsprosess og introduserer deg for mulighetene for anonymiserte data.

2. Din kundeportefølje

Du leverer segmentet av kundeporteføljen din som en batch du vil ha sammenlignet med Experians byrådata.

3. Analyse av dine data

Experian analyserer dataene dine sammenlignet med anonymiserte byrådata, og viser deg nøyaktigheten av risikovurderinger.

4. Verdien av anonymiserte data

Vi hjelper deg med å vurdere verdien av anonymiserte byråopplysninger for virksomheten din og i hvilke prosesser du kan dra nytte av å integrere disse. 

Hvordan kan vi hjelpe?

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å delta eller høre mer om POC-prosessen og anonymiserte data.

Fyll ut skjema nedenfor hvis du ønsker mer informasjon om anonymiserte data og POC

Loading...

* indikerer felter som må fylles ut

Vi gjør oppmerksom på at din henvendelse ikke må inneholde opplysninger av konfidensiell natur, eks. personnummer, da overføringen av data via dette formularet ikke er kryptert.