Marketswitch optimisation

Økt lønnsomhet med effektive pris og inntektsstrategier

Marketswitch Optimisation er en enkel løsning i en verden der forretningsinfrastrukturer er komplekse, og kundeforventninger blir stadig vanskeligere å oppfylle.

På alle punkter i kundelivssyklusen, fra anskaffelse til gjeldshåndtering, kan Marketswitch Optimisation hjelpe forretningen din med å evaluere motstridende mål og prioriteter og levere kundesentrerte, tilpassede løsninger.

Uavhengig av forretningsbegrensningene vil Marketswitch Optimisation finne den beste løsningen som gir maksimal verdi.

Hvordan fungerer det?

 • Du kan distribuere Marketswitch Optimisation-programvaren enten som en satsvis prosess via flate filer eller databasetabeller, sanntidsanrop eller beslutningstrær.
 • Vårt ekspertteam kan støtte deg på veien når du går over til å bruke Marketswitch Optimisation, gi detaljert opplæring og overlevering.
 • Det kan skaleres til å løse enorme optmaliseringsproblemer, inkludert stordatascenarioer.

Hva er fordelene?

 • Øk lønnsomhet med intelligente prissettings- og inntektsstrategier
 • Øk prosentandel på respons og tilbudsaksept
 • Reduser kostnader gjennom forbedret effektivitet
 • Kvantifiser og håndter risiko-, fortjeneste- og inntektsmål for alle interessenter
 • Evaluer flere scenarioer, gå gjennom ulempene og avgjør hvilken strategi som er best
 • Gjennomfør strategier på enkeltkundenivå
 • Følg regelverket, samtidig som du optimaliserer fortjeneste
 • Gjør om innsikt fra analytisk aktivitet til lønnsomme beslutninger

Kontakt oss og finn ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift med lønnsomme pris og inntektsstrategier