Tapspavsettning med IFRS9

Trenger du hjelp til å forstå regnskapsstandardene IFRS 9 og hvordan de påvirker tapsprognoser? Våre analyseeksperter kan hjelpe.

Under Den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS 9) gjør forretninger betydelige endringer i måten forventede kredittap blir beregnet på. Experian spesialiserer seg på tapsprognoser og verdifall og vil gi deg råd ved bygging og levering av en helhetlig tilnærming til de nye standardene. Hvordan kan vi hjelpe firmaet ditt?

Vi kan støtte deg i påvente av endringen av regnskapsstandarden med en ende-til-ende-løsning som dekker fire områder. Imidlertid varierer dette fra selskap til selskap, fordi ditt selskap er unikt, og våre løsninger kan tilpasses til dine forretningsbehov. Tapsprognosemetoden er avhengig av om du er underlagt avansert IRB eller standardiserte regnskapsstandarder, om du har tilstrekkelig med relevante historiske data internt til å støtte modellering av livstidstap, og om utlånspolitikken eller innkasseringsstrategien din har endret seg vesentlig i den siste tiden.

Modelleringsekspertise

Med vår erfaring i å bygge modeller som inkluderer kredittrisiko kan vi hjelpe dine interne modelleringsteam med å utvikle nye ferdigheter eller støtte deg med en fullstendig utkontraktert funksjon.

Markedsdata

Det kan være at du har en portefølje som er forholdsvis ny og ennå ikke har bygget opp historikken som er nødvendig for tapsprognose over en livstid. Eller det kan være at det er blitt gjort endringer i utlåns- eller innkasseringspolitikken din som gjør at en del av eller alle dine historiske data er ubrukelige til fremtidig modellering. Vi kan gi råd om de beste metodene angående historiske data.

Økonomiske trender og prognoser

Våre økonomer og kredittrisikoanalytikere samarbeider for å forstå forholdene mellom utlånspolitikk og økonomien og hvordan det påvirker kredittrisiko. Vi tilbyr generiske kredittbyråscorer med den økonomiske innvirkningen innebygd. Du kan bruke disse scorene til å bestemme endringer i kredittrisiko og inkludere dem i modeller av livstidssannsynlighet for mislighold.

Løpende vurdering av forhåndsberegnede og faktiske tap

Livstidstapsmodeller bør revurderes kvartalsvis eller halvårlig for å holde tritt med endringer i tapsprosenter og endringer i økonomien. Vi kan hjelpe med dette og sammenligne din stilling med dine kollegers og med markedets livstidstap.

IFRS 9 – Viktige endringer

  • Finans- og kredittrisikoteam må samarbeide for å forutsi tap
  • Bruk av en tapsprognosemetode som benytter kredittrisikomodeller ved porteføljeadministrasjon og innbygging av økonomi i disse modellene
  • Fastsetting av hva som utgjør en vesentlig endring i kredittrisiko
  • Endring fra tolvmåneders til livstidstap når dette har skjedd
  • Kravet om å bygge en fremtidsrettet prognose for fremtidige økonomiske forhold når vesentlige endringer i kredittrisiko og i modeller for forventede kredittap identifiseres

Hva er fordelene?

  • Gjør det mulig for deg å effektivt overholde forskrifter
  • Hjelper deg å ta mer lønnsomme beslutninger på både strategisk og taktisk nivå
  • Vår omfattende datadekning og økonomiske prognoser supplerer ditt interne bilde for til sammen å utgjøre en robust tapsprognose
  • I tillegg til å levere den første modellen støtter vi implementeringen og den kontinuerlige oppfriskingen og overvåkingen av forventede kredittapsprognoser
  • Gjør det mulig for deg å raskt tilpasse produktene og utlånspolitikken din til skiftende markedsforhold gjennom datadrevet innsikt i hvor robust porteføljen din er overfor forskjellige økonomiske scenarioer

Kontakt oss og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg til å forstå regnskapsstandardene IFRS 9 og hvordan de påvirker tapsprognoser

Ønsker du å vite mer om regulatoriske endringer?

Basel IRB modeller

Oppnå konkurransedyktige og strategiske fordeler som hjelper deg å overholde CRD IV-forskriftene med våre fleksible AIRB-metoder.