Pressekontakt

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Pressekontakt

Experian er en åpen virksomhet, som ønsker å være i dialog med kunder, presse, samarbeidspartnere og øvrig offentlighet. Vi ønsker å være en del av tillitsfulle relasjoner, så henvendelser kan gjøres begge veier til gjensidig inspirasjon.

Vi er en del av en global analysevirksomhet og ivaretar noen av Norges mest omfattende bedriftsdatabaser og registre. Vi bidrar gjerne til den offentlige debatten og stiller analyser til rådighet, der det kan gi nye perspektiver.Vi følger den økonomiske utviklingen med faste analyser av nyetableringer, bevegelser i virksomheters egenkapital og antall konkurser. Vi kjører løpende analyser som inkluderer statistikk over utviklingen i nordmenns misligholdte privatgjeld, og sitter på spesialistkompetanse innen beslutningsteknologi, kredittinformasjon og identitetstyveri.

Ta kontakt for hjelp til å samle informasjon, og for å avklare hvordan og via hvilken kilde vi kan bidra best mulig. Statistikker, rapporter og bakgrunnsmateriale kan lastes ned gratis fra vår blogg under.

Kontaktpersoner

Rob

Rob van der Westhuizen - Head of Marketing, Northern Europe

📞+45 21 51 59 07

✉️ rob.vanderwesthuizen@experian.com