Experian Gjeldsregister

Om Experian Gjeldsregister

Om Experian Gjeldsregister AS

Hvem

Experian Gjeldsregister AS er et datterselskap av Experian AS. Experian Gjeldsregiste har konsesjon fra Barne- og likestillingsdepartementet til å drive som gjeldsinformasjonsforetak.

 

Hvorfor  

Gjeldsregisterene samler inn informasjon om usikret gjeld på privatpersoner i Norge. Med vårt register vil våre kunder få et bedre grunnlag til å vurdere privatpersoners gjeldsbyrde og dermed ta mer velbegrunnede kredittbeslutninger. 

For privatpersoner

Experian Gjeldsregister inneholder kun informasjon om usikret forbrukskreditt, eksempelvis kredittkortgjeld. Som privatperson kan du kreve retting eller sletting ved dokumentasjon som viser at opplysningene ikke stemmer. 

Du må kontakte finansforetaket direkte for at de skal oppdatere de aktuelle opplysningene på deg. I vår innsynstjeneste, MinExperian kan du til enhver tid se hvilke opplysninger som er registrert på deg, samt hvilken aktør som har rapportert inn opplysningene. 

Vi legger stor vekt på personvern og informasjonssikkerhet i henhold til konsesjonen og GDPR-lovgivning. Som følge av gjeldene lovverk, vil det bli sendt et gjenpartsbrev til omspurt person med informasjon om hvilke opplysninger som har blitt utlevert fra Experian Gjeldsregister, samt hvem som har forespurt informasjonen.  

Experian Gjeldsregister inneholder tre typer gjeldsopplysninger: 

  • Nedbetalingslån
  • Rammekreditt
  • Faktureringskort

For virksomheter

Den store fordelen hos Experian er at våre kunder enkelt kan hente ut gjeldsinformasjon og gjennomføre kredittsjekk i en og samme operasjon. Dermed blir det en smidig og mer kostnadseffektiv prosess.

Experian Gjeldsregister legger stor vekt på personvern og informasjonssikkerhet i henhold til konsesjonen og GDPR-lovgivning. 

Som finansforetak kan du få tilgang til gjeldsopplysninger gjennom: 

  • Oppslag via web - Hent ut informasjonen du trenger på en enkel og intuitiv måte i CreditOnline
  • Oppslag via integrasjon – Gjør oppslag direkte via eget fagsystem

Representerer du et finansforetak som skal levere gjeldsopplysninger til vårt gjeldsregister eller har du et spørsmål?

Privat

Ønsker du innsyn i egne gjeldsopplysninger?

Du kan få full innsyn i alle opplysningene Experian Gjeldsregister har registrert på deg ved å logge inn på vår innsynstjeneste MinExperian. Tjenesten sikres med pålogging via BankID.

Her vil du også finne FAQs.

Kunder

Er du eksisterende kunde av Experian og ønsker å få tilgang til Experian Gjeldsregister eller har andre spørsmål knyttet til gjeldsinformasjon? 

Vår kompetanse

Vi kan hjelpe deg med alle stadiene av kundelivssyklusen. Ta en titt på kompetansen vår og la oss finne en løsning sammen.

Automatisering

Effektivisér dine prosesser og reduser omkostninger gjennom automatisering av kredittbeslutninger og digitalisering av forretningsprosesser

Les mer

Intelligente beslutninger

Foreta bedre beslutninger raskere gjennom en kombinasjon av data, teknologi og innsikt

Les mer

Advanced Analytics

Analysearbeid kan gjøres mye enklere enn du tror. Vi hjelper deg med å gjøre det avanserte enkelt, slik at du får mest utbytte av dine data og kan treffe konsekvente og datadrevne beslutninger.

Les mer

Compliance & Fraud

Er du opptatt av å beskytte din bedrift mot svindel? Les mere om våre løsninger innen Svindel og Compliance

Les mer