Økonomiske stresstester

Kan du forutsi med nøyaktighet innvirkningen av spesifikke økonomiske scenarioer på porteføljene dine?

Økonomisk stresstesting gjør det mulig for deg å forstå de kritiske svakhetene ved porteføljene dine overfor store økonomiske endringer og de relaterte konsekvensene for avsetning, kapitalallokering og overholdelse av regelverk. Basel II og III anbefaler viktige stresstester for porteføljer sammen med forskrifter som sikrer kapital og kapitalreserve.

Ved utvikling av metoder for stresstesting er det viktig å sikre at programmene omfatter tilstrekkelig med forskjellige økonomiske scenarioer for både regulatoriske og administrative formål.

Vi hjelper organisasjoner som din å vurdere og utvikle scenarioer ved å bruke en kombinasjon av erfarne økonomer, analytikere og kredittrisikokonsulenter.

I stedet for å stole på generaliserte makroøkonomiske antakelser gjør våre omfattende og detaljerte økonomiske modeller det mulig å klart definere alternative scenarioer, samtidig som innvirkningen av regionale økonomiske og ikke-økonomiske faktorer tas med i beregningen.

Dette fremhever i sin tur de økonomiske konsekvensene og sannsynligheten for mislighold, slik at tiltak kan settes i verk for å beskytte mot tap på kontonivå.

Analysene kan inkludere Prudential Regulation Authoritys (PRA) grunnleggende scenarioer og alvorlige klientutviklede stresscenarioer.
 

Vår metode

Experians konsulenter bygger tilpassede modeller tilkoblet porteføljedataene i klientens konto for å analysere sannsynligheten for mislighold og eksponering for tap, alt basert på alternative økonomiske scenarioer.

Vi har også utstrakt erfaring med å bygge risiko-, komponent (PD, EAD og LGD)- og kapitalkravmodeller, som tar med i beregningen en rekke økonomiske og ikke-økonomiske faktorer.

Modellene våre er utviklet og implementert for å maksimere verdi til klienter, samtidig som regelverk overholdes.

Vårt økonomiske konsulentteam tilbyr prognoser som dekker et bredere spekter av industrisektorer, inkludert prognoser for yrker og kompetanse, og prognoser for ikke-administrative grenser innenfor inntaksområder og geografi basert på postadresser.

Med vår metode kan du bedre stressteste porteføljer. Vi kan evaluere sannsynligheten for at de skal tåle forskjellige økonomiske scenarioer for både intern finansiell budsjettering og for overholdelse av stadig mer krevende regelverkskrav.

Du får...

  • Tilpassede stresstester
  • Kalibreringstjenester for å inkludere makroøkonomiske variabler i eksisterende modeller
  • Stresstesting og tapsprognosemodeller
  • Stresstester og alternative scenarioer for kommersielle porteføljer og forbrukerporteføljer
  • Fullstendig dokumenterte, transparente modeller og metoder for å oppfylle regelverkskrav

Kontakt oss og finn ut av hvordan vi kan hjelpe deg forutsi spesifikke økonomiske scenarioer på porteføljene dine