Dataanalysetjenester

Letter trykket på ressursene så du kan fokusere på viktigere prioriteter

Opplever du at analyseressursene dine ikke strekker til? Mange organisasjoner står overfor dette problemet, og etterspørselen etter analysetalenter i markedet gjør at det er vanskelig å fylle ledige stillinger. Når du legger til tiden det kan ta å rekruttere, lære ansatte nye ferdigheter og distribuere analyseressurser i dagens kostnadsbegrensede miljø, har behovet for fleksibilitet i analyseressursmodellen aldri vært større.

Vi kan tilpasse oss dine behov. Hvis du for eksempel ser etter støtte for en kombinasjon av offshoring og onshoring, kan vi tilby en pakke som passer til dine behov.

Uansett hva du foretrekker, jobber vi med deg for å sikre at analyseteamene dine er fullstendig støttet gjennom opplærings- og overgangsperiodene.

Kontakt oss og finn ut hvordan vi kan hjelpe forretningen din til suksess

Hva er fordelene?

 • Letter presset på ressursene
 • Gir teamet ditt muligheten til å fokusere på dine viktigste prioriteter
 • Gir deg tilgang til et skalerbart utvalg av ressurser som kan støtte behovene dine for modellering, validering, overvåking og scenarioanalyse
 • Gir deg tilgang til erfarne analyseeksperter når du trenger det
 • Reduserer kostnader i forretningen ved å bruke en blanding av onshoring- og offshoringressurser

Hvordan fungerer det?

Outsourced Analytics tilpasses individuelle forretningsbehov og gir deg tilgang til alle ferdighetene og ekspertisen du trenger i én tjeneste. Med en rekke forskjellige ressurser som er tilgjengelige globalt, fra innenlands og regionale analysesentre til støttesentre i andre land, kan vårt analyseekspertteam samarbeide med deg og gi deg råd om:

 • utvikling av markeds- og kredittrisikomodell
 • modellvalidering
 • porteføljeovervåking
 • scenarioanalyse
 • stresstesting
 • forbrukersegmentering
 • stedsinnsikt

Kontakt oss og finn ut hvordan du kan reduserer kostnader ved å bruke en blanding av onshoring- og offshoringressurser