Regulatorisk analyse

Optimer bruken av regulatoriske modeller

Vi hjelper våre kunder med å optimere bruken av regulatoriske modeller. Vi har blant annet hjulpet Raffaisen Bank med implementeringen de nye retningslinjene til EBA, i forhold til IFRS9 og IRB2021.

Vi hjelper våre kunder innenfor disse områdene:

IRB2021 the new regulatory Big Bang

Vi hjelper våre kunder med viktige utfordringer knyttet til nye EBA-krav innen kredittrisiko og alternative tilnærminger for overholdelse av disse kravene. vi jobber også med operasjonell bruk av flere reguleringskrav som NPL-forebygging.

IFRS9

Vi hjelper våre kunder med integrering av makroøkonomisk effekt i beregninen av ICAAP, ILAAP og stresstesting av scenarioer. Et spesilet fokus blir også lagt på å inkorporere IFRS9 i interne prosesser, ECL-backsetsning og validering.

RegTech: AI and Machine Learning applications

Vi sitter på mye innsikt til alternative metoder for modellering innen regulatorisk analyse.

Kontakt oss og finn ut mer om hvordan du kan oppnå strategieske fordeler som hjelper deg å overholde nye regulatoriske krav

Vår kompetanse

Ta en titt på kompetansen vår og la oss finne en løsning sammen.

Automatisering

Effektiviser forretningen din og oppnå store besparelser ved å automatisere kredittbeslutninger og digitalisere forretningsprosessene

Les mer

Intelligente beslutninger

Ta bedre beslutninger raskere om både eksisterende og nye kunder ved hjelp av kombinasjonen data, teknologi og innsikt.

Les mer

Advanced Analytics

Avansert analyse kan gjøres mye enklere enn du tror. Vi hjelper deg med å gjøre det avanserte enkelt, så du kan treffe konsekvente, datadrevne beslutninger.

Les mer

Svindel og Compliance

Er firmaet ditt underlagt hvitvaskingsloven? Eller vil du sikre deg og firmaet ditt mot svindel? Les mer om løsningene våre for Compliance & Fraud her

Les mer