Basel IRB Modeller

Oppnå konkurransedyktige og strategiske fordeler som hjelper deg å overholde CRD IV-forskriftene med våre fleksible AIRB-metoder.

Avanserte internbaserte ratingmetoder (AIRB) for å oppnå samsvar med CRD IV kan hjelpe finansieringsvirksomheten din med å bygge robusthet og konkurransefortrinn når det gjelder administrasjon av kredittrisiko.

Det er fundamentalt viktig å forstå kredittrisikoen tilknyttet privatpersoner og bedrifter i utlånsporteføljene dine for å kunne vurdere hvor stor kapital du bør opprettholde. Det er like viktig å kunne vise regulatoren at du forstår og kan håndtere risikoene som ligger i utlånsvirksomhet.

Tilpasser «beslutningstakingen» ved kvalifiseringsprosessen og kundeadministrasjon til risikoen.

Hvorfor skal du velge Experian?

Med over 30 års erfaring i finanssektoren jobber vi konstant med å forbedre oss og optimalisere AIRB-arkitekturen.

Vi tilbyr mer enn bare overholdelse av CRD IV-forskriftene ved hjelp av avansert analyse for å stressteste risikoen din mot en rekke økonomiske faktorer.

Hvis du styrker kredittrisikomodellen din og kapitalnivået ditt, kan du tilby riktig utlånspolitikk og -produkter til kundene dine, uavhengig av markedsforholdene.

Kontakt oss og finn ut er om hvordan du kan oppnå konkurransedyktig strategiske fordeler som hjelper deg overholde regulatoriskekrav

Ønsker du å vite mer om regulatoriske endringer?

IFRS9

Trenger du hjelp til å forstå regnskapsstandardene IFRS 9 og hvordan de påvirker tapsprognoser? Våre analyseeksperter kan hjelpe.