Application and behavioural scorecards

Søknadsscorekort

Søknadsscorekort er verktøy som gir organisasjoner muligheten til å forutsi sannsynligheten for at en søker vil oppføre seg på en viss måte, slik at selskaper kan ta effektive, automatiserte beslutninger.

Det vanligste scorekortet for en kredittsøknad forutsier risikoen for om en kunde vil betale eller ikke. Selskapet ditt kan bruke dette til å ta automatiserte, korrekte og konsekvente beslutninger om hvorvidt søkeren skal godkjennes, vurderes eller avslås.
 

Søknadsscorekort: Hvordan det fungerer

Søknadsscorekort er statistiske modeller som vanligvis er utviklet på grunnlag av en institusjons historiske data for det relevante produktet, hvis tilstrekkelige data er tilgjengelige.

Hvis relevante historiske data ikke er tilgjengelige, for eksempel hvis scorekortet er til et nytt produkt, kan Experian tilby representative generiske data fra sine omfattende datakilder.

Når dataene er trukket ut og verifisert, er det viktig å utforme et modelldataeksempel som er representativt for den aktuelle porteføljen og fører til at det resulterende scorekortet når forretningsmålene.

Dette oppnås gjennom detaljert analyse av de tilgjengelige kriteriene porteføljestabilitet og atferd. Modellen kan deretter utvikles ved hjelp av forskjellige metoder. Lineær og logistisk regresjon er vanligst.

Experian har over 30 års erfaring i å utvikle kredittrisikomodeller for finansinstitusjoner.

Det som best forutsier utviklingen av søknadsscorekortene, i tillegg til dine data som hentes inn når søknaden er sendt inn, er kredittbyrådata som gir et detaljert bilde av kreditthistorien. I tillegg til scorekort kan Experian tilby omfattende retrospektive kredittbyrådata for å støtte utvikling av søknadsscorekort.
 

Atferdsscorekort: Behold og styrk kundebasen til forretningen din

Vet du hvem dine mest verdifulle kunder er? Sliter noen av kundene dine med å betale gjeld til deg eller andre? Hvis du vil aktivere de rette kundene, samtidig som du modererer risikoene, er det viktig å vite hvor og hvordan du bør fokusere innsatsen din ved hjelp av best mulig bruk av alle tilgjengelige data og innsikt i beslutninger du tar hver dag.

Vi utvikler statistikkmodeller som kombinerer dine data med våre data, og sammen med ekspertrådgivning kan vi forutsi hvordan en kunde vil oppføre seg i fremtiden.

Atferdsscoring brukes gjennom hele livstiden av et kundeforhold til å bestemme styringsstrategier for hver enkelt kunde, enten det gjelder å håndtere og støtte kunder med økonomiske vanskeligheter eller å utvide kundeforholdet med forbedrede funksjoner eller nye produkter.

Med søknadsscorekort kan du forutsi:

  • en søkers økonomi (evne til å betale)
  • potensiell fremtidig lønnsomhet
  • sannsynlighet for frafall (minkende kundebase) osv.
  • Når det gjelder søknadsscorekort for kredittrisiko, får hver søker tildelt en poengsum, der en høyere poengsum betyr lavere beregnet risikonivå.

Hovedfordeler

  • automatiserer søknadsbeslutningsprosessene, slik at kostnadene ved å godkjenne søknadene manuelt reduseres
  • tilrettelegger for at forretninger kan ta presise, konsekvente og faktabaserte beslutninger

Kontakt oss og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med å ta presise og konsekvente beslutninger