Dette stedet anvender informasjonskapsler (cookies) for å måle bruk, og for å gi den den beste opplevelsen. Ved å fortsette å browse på denne siden aksepterer du disse informasjonskapslene. Klikk her for å få mer informasjon, eller for å endre innstillinger for informasjonskapsler.

Personvernerklæring Experian Norge

Personvernerklæring

I Experian tar vi beskyttelse av dine personopplysninger på alvor. I denne personvernerklæringen finner du derfor informasjon om hvordan vi samler inn personopplysninger og virksomhetsopplysninger om deg og din eventuelle virksomhet, og hvordan vi behandler og lagrer disse opplysningene.

Hvem er Experian, og hvordan kan du kontakte oss?

Experian AS er en del av et globalt konsern, med Experian Limited som morselskap, som er børsnotert i Storbritannia. Globalt er vi det største selskapet i markedet for kreditt- og markedsinformasjon, og som kredittopplysningsselskap i Norge er vi forpliktet til å behandle person- og virksomhetsopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning om kredittopplysningsvirksomhet og personvern, herunder EUs forordning om behandling av personopplysninger (EU 2016/679, General Data Protection Regulation (heretter "GDPR") når denne er innlemmet i norsk rett.

Dersom du vil vite mer om oss kan du lese mer på www.experian.no.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen kan du gjerne ta kontakt med vårt personvernombud (Data Protection Officer, "DPO") på dponorway@experian.com.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

Når du besøker vår hjemmeside (www.experian.no) og/eller benytter deg av våre produkter og tjenester som enten vår kunde eller som registrert person/virksomhet hos en av våre kunder, registrerer vi personopplysninger om deg for å sikre at du eller din virksomhet får en så god opplevelse som mulig.

Vi eller de tredjeparter vi har inngått avtale med samler inn og behandler annen informasjon i form av cookies og statistikk om deg og de enheter du bruker for å få tilgang til vår hjemmeside, for å måle bruken av vår hjemmeside. Du kan lese mer om denne innsamlingen av data i vår cookie-erklæring, som du finner her.

Informasjonen vi samler inn på vår hjemmeside avhenger av produktene og tjenestene du har valgt. Du kan lese mer om de enkelte produktene og tjenestene nedenfor.

Experians behandling av dine personopplysninger når du er kunde hos oss

Vi behandler dine personopplysninger når du som kunde bruker våre produkter og tjenester på vår hjemmeside. Personopplysningene er ditt navn, telefonnummer og e-postadresse, og vi bruker denne informasjonen i forbindelse med inngåelse av en kjøpsavtale for våre produkter og tjenester og for bekreftelse av din identitet av sikkerhetsmessige grunner, før og når du får tilgang til våre produkter og tjenester. I tillegg behandler vi de ovennevnte opplysningene i forbindelse med kundestøtte, dersom du før eller under kundeforholdet har spørsmål eller har problemer med innlogging til våre produkter og tjenester.

Experians behandling av dine personopplysninger når du er registrert hos oss

Vi behandler dine personopplysninger når du som registrert person eller virksomhet benytter deg av våre produkter og tjenester på vår hjemmeside og når vi bekrefter din identitet i forbindelse med vår kredittopplysningsvirksomhet. Vi behandler ditt navn, ditt personnummer og din e-postadresse, og vi bruker denne informasjonen til å bekrefte identiteten din av sikkerhetsmessige hensyn før du får tilgang til den kredittinformasjon våre kunder har samlet inn om deg og/eller din virksomhet og registrert i våre produkter og tjenester. For mer informasjon om vår behandling av opplysninger i vårt kredittopplysningsselskap, se nedenfor.

Hva er behandlingsgrunnlaget for Experians behandling av dine opplysninger?

Samtykke

Når du får tilgang til hjemmesiden vår, vil du bli bedt om å gi samtykke til at vi – eller tredjeparter som vi samarbeider med – bruker cookies for å samle inn informasjon om enheten du bruker. Hvis du ikke ønsker å samtykke til dette, eller du senere velger å fjerne samtykket, kan det påvirke vår evne til å tilby de tjenestene du ønsker.

Allmenhetens interesse

Når Experian som kredittopplysningsselskap behandler og overfører dine personopplysninger på vår hjemmeside og i våre produkter og tjenester som behandlingsansvarlig, skjer det med grunnlag i at behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmenhetens interesse, jf. artikkel 6(1)(e) i GDPR. Kredittopplysningsvirksomhet er en tjeneste som er viktig for en velfungerende økonomi, og for å hindre de samfunnsproblemer som oppstår ved høy gjeldsbyrde og mange dårlige betalere. Ved å tilby kreditorer opplysninger for deres vurdering av en persons eller en virksomhets økonomiske soliditet og kredittverdighet, bidrar Experian til å unngå overdreven gjeld for utsatte personer og virksomheter og de negative konsekvensene en slik overdreven gjeld kan føre til for de berørte parter.

Særlig om Experians behandling av dine person- og virksomhetsopplysninger når du er registrert hos vårt kredittinformasjonsselskap

Experian er behandlingsansvarlig når vi behandler (registrerer og videreformidler) dine person- og virksomhetsopplysninger som fremgår av våre produkter og tjenester i vårt kredittopplysningsselskap, herunder behandling av betalingsanmerkninger.

Vi i Experian stiller vårt kredittopplysningsselskap til rådighet for våre kunder, som alle er forpliktet til å signere en avtale som sikrer etterlevelse av personopplysningsloven og GDPR for behandling av dine person- og virksomhetsopplysninger. Ingen får tilgang til personopplysningene hvis de ikke kan eller vil akseptere kravene i personvernlovgivningen.

Når Experian i noen tilfeller behandler dine personopplysninger på våre hjemmesider og i våre produkter og tjenester som behandlingsansvarlig, i tillegg til vårt arbeid som kredittopplysningsselskap, skjer det hvis behandlingen er nødvendig for at en tredjepart kan forfølge en legitim interesse som overtiger registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Dette kan f.eks. skje i tilfeller der Experian bistår politiet for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet i form av hvitvasking av penger og identitetstyveri.

Du kan lese mer om lovgivningen for kredittopplysningsselskaper på Datatilsynets hjemmeside her.

Hvilke opplysninger samler vi inn i vårt kredittopplysningsselskap?

Vi samler negative betalingsanmerkninger som vår(e) klient(er) har registrert på deg eller din virksomhet. 
Vi samler også en rekke opplysninger om alle norske selskaper, inkludert grunndata som navn og adresse, finansiell informasjon i form av regnskapsdata, offisielle registreringer (f.eks. pantsettelse og konkurser), ledelse, rådgivere, konsern og eierforhold, betalingshistorikk (data om når fakturaer er betalt i forhold til forfallsdato), inkassosaker, eiendomsinformasjon, osv.

Experians primære kilder er Brønnøysundregistrene, Statistisk sentralbyrå (SSB), kredittopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, samarbeidspartnere, herunder for eksempel leverandører av betalingshistorikk, og sist men ikke minst, virksomhetene selv.

Experians formål med registreringen er å gi våre kunder informasjon om alle norske selskaper, enkeltmannsforetak og enkeltpersoner. Experian utarbeider dessuten kredittscore, som brukes av Experians kunder som et ledd i deres kredittvurderinger. I forbindelse med kredittscore, bruker vi dine opplysninger i våre kvalitetssikrede modeller på en rettferdig måte for å gi en riktig kredittscore. Våre modeller blir løpende vurdert for å sikre korrekte vurderinger. Denne behandlingen inkluderer forberedelser av datamaterialet for å fasilitere selve kredittscoringen.

Hvordan behandler Experian data i forbindelse med kanditater til utlyste stillinger?

Experian har ansvar for å behandle personlig data etter gjeldene lovgivining.

Vedlagt kan du finne vår policy som omhandler hånderting av data i forbindelse med rekruttering

Ytterligere bruk av dine personopplysninger som ikke er beskrevet i denne personvernerklæringen

Dersom vi bruker dine personopplysninger til andre formål som ikke er beskrevet i denne personvernerklæringen, garanterer vi at vi opplyser deg om dette før vi begynner slik behandling av dine personopplysninger.

Experian som databehandler

Når Experian som databehandler behandler personopplysninger, gjøres det på vegne av våre kunder og kun etter skriftlige instruks i en databehandleravtale som er inngått med våre kunder. Våre kunder er dermed behandlingsansvarlige for behandlingen av disse personopplysningene. Experians behandling av personopplysninger som databehandler er skilt fra vårt kredittopplysningsselskap og utføres utelukkende i vårt serviceavdeling.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi deler dine personopplysninger med de av våre ansatte som er berettiget til å behandle dine personopplysninger. Vi deler også dine personopplysninger med tilknyttede selskaper innen Experian, forhandlere, distributører, samarbeidspartnere og agenter som behandler personopplysninger på vegne av oss og etter instruks fra oss.

Overfører vi dine opplysninger til andre land?

Experian er basert i Norge og våre databaser er lokalisert i England. Som en del av et globalt selskap, opererer vi også fra andre steder i og utenfor EU og EØS, så vi kan derfor få tilgang til og behandle dine opplysninger på disse stedene. Hvis vi overfører dine opplysninger til et land utenfor EU/EØS, er overføring av dine opplysninger sikret, siden vi alltid bruke EU-kommisjonens standardkontraktbestemmelser om personvern ved overføring av data til tredjeland.

Som behandlingsansvarlig og databehandler benytter Experian seg av databehandlere og underdatabehandlere i vår behandling av person- og virksomhetsopplysninger. Experian har inngått bindende skriftlige avtaler med våre databehandlere, og Experian garanterer at vi kun vil bruke databehandlere og underdatabehandlere som har gitt de nødvendige garantier for at de vil implementere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å oppfylle personvernlovgivningen og dine rettigheter.

Hvordan sikrer vi dine opplysninger?

I Experian tar vi online beskyttelse og sikring av dine opplysninger på alvor. Vi bruker bare den nyeste teknologi og prosesser for å sikre dine opplysninger mot uautorisert tilgang, utlevering, ødeleggelse eller ulovlig/uautorisert bruk.

Hvor lenge oppbevarer vi dine opplysninger?

Experian oppbevarer dine opplysninger kun så lenge vi har et legitimt behov for å behandle opplysningene i henhold til gjeldende lovgivning.

Dine rettigheter

Experian er behandlingsansvarlig som kredittopplysningsselskap, og i henhold til persongvernlovgivnings regler har du til enhver tid rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg.

Du har rett til å få innsyn i, og i noen tilfeller har du også rett til å rette, slette og begrense, personopplysninger vi behandler om deg. Du kan gjøre dette ved å kontakte Experian på kontaktinformasjonen nedenfor. Du kan også i noen tilfeller motsette deg Experians behandling av dine opplysninger i vårt kredittopplysningsselskap.

Vi må imidlertid gjøre deg oppmerksom på at din innsigelse ikke nødvendigvis vil føre til at vår behandling av dine opplysninger stanser, eller at opplysninger blir slettet. Dette skyldes blant annet at vårt behandlingsgrunnlag for dine opplysninger kan bestå dersom det er begrunnet i våre muligheter for behandling av person- og virksomhetsopplysninger som kredittopplysningsselskap.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til når som helst å oppdatere og endre denne personvernerklæringen.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller Experians registrerte opplysninger om deg eller din virksomhet, kan du kontakte Experian på tlf. + 47 815 55 454 (hverdager 9:00 til 15:00), eller e-post: kundesenter@no.experian.com.

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter som registrert, vennligst kontakt vårt personvernombud på e post: dponorway@experian.com.

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter som registrert som Experian ikke kan hjelpe deg med, kan du henvende deg/klage til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, tlf: +47 22 39 69 00.